Gå till huvudinnehåll

2020-06-03 | 10:00 (CEST)

I Örebro anses kollegor vara den viktigaste faktorn för en attraktiv arbetsplats visar ny undersökning

Kollegor och det sociala sammanhanget på arbetsplatsen är absolut viktigast för att en arbetsplats ska ses som attraktiv, särskilt för den yngre generationen. Det visar en ny undersökning från Castellum med temat Framtidens arbetsliv. Hela 90 procent av de tillfrågade i Örebro anser att kollegor är viktiga eller mycket viktiga, vilket är fem procentenheter över rikssnittet. Trenden innebär en utmaning för arbetsgivarna, särskilt nu när hemarbete ökar dramatiskt i samband med coronakrisen.

Gränsen mellan arbete och socialt umgänge suddas ut allt mer och frågan är hur arbetsgivare på bästa sätt kan möta sina anställdas behov när jobbet inte bara är till för arbete, utan även för relationsbyggande och umgänge.

"Det framgår tydligt i vår undersökning att människor söker sig till arbetsgivare som erbjuder en positiv social kontext och kollegor att trivas med. Just relationer ser ut att i högre grad styra det nya decenniets arbetsmarknad, samtidigt som AI och robotisering tar allt större plats", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB. 

Högteknologisk men samtidigt mänsklig
I takt med att vi blir allt mer digitaliserade sker stora förändringar i hur vi arbetar och interagerar med varandra, vilket inte minst blir tydligt när det nu sker en dramatisk ökning av arbete på distans. Många företag står inför utmaningen att lyckas upprätthålla en teamkänsla både under och efter coronakrisen.

"Troligtvis kommer krisen att förstärka både den digitala och den sociala trenden. Det finns anledning att tro att vi kommer att fortsätta att jobba mer på distans nu när vi har sett teknikens möjligheter. Samtidigt kommer behovet av sociala kontakter med kollegor med säkerhet att öka. Det gäller därför som arbetsgivare att klara av att vara både högteknologisk och mänsklig. Det blir nu extra viktigt för företag och chefer att lägga vikt vid att underhålla relationerna på arbetsplatsen för att inte riskera att de anställda ska tappa i motivation", säger Henrik Saxborn.

Social sammanhållning utgör grund för medarbetarnas motivation
Ett ökat fokus på den sociala aspekten av arbetslivet för också med sig andra utmaningar. Det ställs allt större krav på arbetsgivare att kunna hantera vuxenmobbning och andra sociala problem. Därtill växer nya fenomen fram, såsom kreativa kluster och grupptänkande. De är exempel på organisationsstrukturer där individernas sociala sammanhållning utgör grund för medarbetarnas motivation. Kapacitet och kompetens att hantera sociala problem på arbetsplatsen kommer att bli allt viktigare, enligt undersökningen.

"Allt detta ställer krav på arbetsgivarna och kommer att leda till att nya faktorer kommer att avgöra vilka företag som blir framgångsrika", avslutar Henrik Saxborn.

Om undersökningen
Undersökningen har utförts av Axiom Insights på uppdrag av Castellum. Den är baserad på 1 500 svar från ett riksrepresentativt urval av allmänheten i åldern 18 år och uppåt.
För mer information, vänligen se http://www.castellum.se/framtidens-arbetsliv.
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Castellum, anna-karin.nyman@castellum.se, 070-206 75 62
 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden