Gå till huvudinnehåll

2020-03-12 | 08:00 (CET)

Minskad smittspridning på Castellums årsstämma

Regulatoriskt

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Castellum följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 19 mars 2020.

Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning handlar bland annat om undvikande av större folksamlingar och, om det inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana samt undvikande av trängsel och annan interaktion med många människor. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har Castellum därför beslutat att förändra arrangemanget runt sin planerade årsstämma. Åtgärderna vidtas utifrån två utgångspunkter, dels omsorgen om aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet av aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter i egenskap av aktieägare.

Arrangemangen vid Castellums årsstämma den 19 mars 2020, kl. 17.00 kommer att förändras enligt följande:

  • Inregistrering sker först från kl. 16:30 och fram till inregistrering får aktieägare vänligen vänta utomhus. I syfte att minska smittspridning kan inslussning orsaka ytterligare väntetid
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas
  • Bolagets styrelseordförande och vd kommer inte att hålla några anföranden vid årsstämman. Dessa spelas istället in och görs tillgängliga på www.castellum.se kl. 09:00 dagen då årsstämman hålls
  • Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas
  • Garderobshanteringen kommer att vara stängd och alla närvarande uppmanas ta med sina ytterkläder in i lokalen
  • Valet av lokal, RunAn, Chalmers Kårhus, kvarstår men alla närvarande placeras väk utspridda i rummet 
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.castellum.se. Vänligen notera att Castellum inte har möjlighet att samla in fullmakter och agera ombud.

Castellum följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.castellum.se kring eventuella ytterligare åtgärder.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 070-694 74 50 alt. 076-767 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Kristina Månesköld, chefsjurist Castellum AB, 031-60 74 64 (för praktiska frågor kring stämman)

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden