Gå till huvudinnehåll

2021-11-26 | 09:25 (CET)

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av innergårdarna på Torsgatan

visionsbild Hälsobrunnsgatan stadsgata
Samrådstiden för Castellums förslag till utvecklingen av fastigheten Öskaret på Torsgatan 22-30 (tidigare Stockholm Vatten) har gått ut och nu tar vi ytterligare steg framåt i utvecklingen av den klassiska fastigheten.

Genom att bebygga del av innergårdarna och skapa attraktiva levande ytor vill Castellum tillföra både fler arbetsplatser och verksamheter som ökar områdets dragningskraft.

-Plansamrådet är genomfört. Jag är glad och nöjd över att vi har kommit ännu ett steg på vägen mot att kunna utveckla denna historiska fastighet i Stockholms absoluta centrum med moderna arbetsplatser och verksamheter, säger Per Willhelmsson, projektutvecklare Castellum Region Stockholm-norr

Sedan Castellum köpte fastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vatten och Gasverket har en omfattande och varsam renovering av originalbyggnaden gjorts. Nu vill vi förädla fastighetens innergårdar.

- Planerna för innergårdarna går helt i linje med Stockholm stads vision om att bidra med fler moderna arbetsplatser i centrum, på befintliga ”luckor”. Förutom arbetsplatser att längta till planerar vi för restauranger, kaféer och affärslokaler, säger Martin Bjöörn, vd Castellum Region Stockholm-Norr

- Nu när tiden för samrådet har gått ut kan vi beakta synpunkterna och börja detaljplaneprocessen. Målet är att lyfta Torsgatan ytterligare, men även att Hälsobrunnsgatan blir en trygg och trevlig stadsgata. Prelimärt beräknas de nya husen om cirka 8 000 kvm uthyrbar yta stå färdiga 2025. Jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm, avslutar Martin Bjöörn.

För ytterligare information kontakta: 
Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr, 0738-09 43 11 
Per Wilhelmsson, projektutvecklare, Castellum Region Stockholm-Norr, 0
8-602 33 63

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

En värd bortom det förväntade. 
www.castellum.se

Dokument och filer

Release Torsgatans innergårdar (PDF) visionsbild Hälsobrunnsgatan stadsgata (JPEG) visionsbild Torsgatan Gården (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden