Gå till huvudinnehåll

2022-12-14 | 21:30 (CET)

Rutger Arnhult lämnar rollen som vd för Castellum

Regulatoriskt

Rutger Arnhult har informerat styrelsen i Castellum om att han beslutat sig för att lämna rollen som verkställande direktör för bolaget. Styrelsen inleder nu en process för att tillsätta en ersättare.

Castellum har under de senaste åren befunnit sig i en fas av tillväxt där bolaget, inom ramen för den finansiella policyn, genomfört viktiga investeringar och förvärv och därmed stärkt sin konkurrenskraft på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden. Detta inkluderar bland annat förvärvet av Kungsleden samt expansion i Finland och Norge genom förvärvet av Kielo och investeringen i Entra. Detta har inneburit en tillväxt i bolagets fastighetsportfölj från 103 miljarder kronor 2020 till 186 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet 2022.

”Jag ser Castellum som väl rustat för att kapitalisera på sin starka position på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden, och jag har en stark tilltro till bolagets fortsatta resa. Jag har gjort bedömningen att bolagets fortsatta resa bättre drivs av någon annan, varför jag beslutat mig för att lämna rollen som vd. Detta möjliggör för mig att fullt ut fokusera på mina privata investeringar, inklusive Castellum. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga överlämning kommer jag att kvarstå i min roll så länge styrelsen önskar”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum.

”Som vd för Castellum har Rutger varit central i att driva integrationsarbetet med Kungsleden, signifikanta framsteg inom hållbarhet och därmed stärkt bolagets konkurrenskraft. Castellum har idag en stabil och lönsam plattform för bolagets fortsatta resa. Styrelsen tackar Rutger för hans insatser och lyckönskar honom i sina framtida åtaganden”, säger Per Berggren, styrelseordförande för Castellum.

Rutger Arnhult kommer att kvarstå i sin roll så länge styrelsen finner lämpligt. Rutger Arnhult har även informerat valberedningen om att han inte kommer inte att ställa upp för omval till styrelsen.

För mer information vänligen kontakta:
Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB, 070-458 24 70

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-14 21:30 CET.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden