Gå till huvudinnehåll

2020-12-01 | 09:00 (CET)

Så blir framtidens kontor om medarbetarna får välja

Bild Framtidens kontor
Hela 87% av Sveriges kontorsanställda vill helt eller delvis arbeta på kontor även i framtiden. Däremot ställs nya krav på ökad flexibilitet, smartare arbetsformer, större variation och bättre utformning av lokaler och miljö. Detta framgår av en färsk opinionsundersökning där ett tvärsnitt av svenska folket berättar hur de ser på framtidens arbetsplats. Materialet spänner över allt från de kontorsanställdas syn på kontorets roll, co-working och distansarbete till frågor om personlig hälsa, stress, sömn och ensamhet.

Corona snabbspolade den omställning som redan pågått under flera år, med digitalisering och flexibilitet som främsta drivkrafter. När arbetet flyttade hem var många raska att förkunna kontorets död. Undersökningen motsäger den profetian, men visar samtidigt att kontoret står inför stora förändringar.

"Begreppet arbetsplats kommer att förändras, fördjupas och förbättras. Vi biter oss inte fast i kontoret som den enda rätta arbetsplatsen", säger Henrik Saxborn, VD på fastighetsbolaget Castellum som låtit undersökningsföretaget Axiom Insight gå till botten med frågan om framtidens kontor och arbetsplatser. Undersökningen genomfördes i oktober 2020 och omfattade 1 007 kontorsanställda mellan 18 och 65 år i hela Sverige. Materialet är både brett och djupt, med allt från de kontorsanställdas syn på kontorets roll, co-working och distansarbete till frågor om personlig hälsa, stress, sömn och ensamhet.

Tre centrala fakta

  1. 87% vill jobba på kontor minst någon dag i veckan även efter pandemin
  2. Majoriteten vill kunna varva mellan kontoret och arbete hemifrån (71% av kvinnor och 58% av män)
  3. 63% uppger oförändrad hälsa under perioden, medan merparten av övriga uppger försämrat allmäntillstånd, viktuppgång, sämre sömn, ökad stress och ökad känsla av ensamhet

Läs mer om undersökningen i bifogad pdf. Hela materialet finns här.

Uppföljande webinar idag

Med undersökningen som utgångspunkt arrangerar Castellum idag ett webinar där en kvalificerad panel diskuterar framtidens arbetsplats och kontorets roll. Webinaret leds av Gunilla Grahn-Hinnfors och medverkar gör hjärnforskaren Katarina Gospic, Henrik Byström från Microsoft och Malin Engelbrecht från Castellum. Klicka här för att följa webinaret som pågår mellan 11.45 och 13.00 tisdag 1 december. Givetvis går det också att se i efterhand på www.castellum.se

För ytterligare information:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, tel 0702-067562

Anders Westgårdh, presschef Castellum AB, tel 0738-567316

Om Castellum:

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Bild Framtidens kontor (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden