Gå till huvudinnehåll

2021-07-15 | 08:00 (CEST)

Starkt halvår och ökad investeringstakt

Regulatoriskt

  • Intäkterna för perioden januari–juni 2021 uppgick till 2 936 mkr (2 999 mkr).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 615 mkr (1 689), motsvarande 5,88 kr (6,18) per aktie – en förändring med –5 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 mkr (418) och på derivat till 117 mkr (–209).
  • Periodens resultat uppgick till 5 550 mkr (1 534), motsvarande 20,20 kr (5,62) per aktie.
  • Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 227 kr (199) per aktie, en ökning med 14 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till –8 986 mkr (1 378), varav 335 mkr (292) avsåg förvärv, 1 679 mkr (1 205) ny-, till- och ombyggnationer och 11 000 mkr (119) försäljningar.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 66 mkr (200).

”Vi gör ett av de starkaste halvårsresultaten i bolagets historia. Årets investeringar har dessutom befäst Castellum som en nordisk plattform och gör Castellum till ett intressant investeringsalternativ inom kontor och logistik i Norden. Vi har både kompetens och finansiell kapacitet för tillväxt framöver och bidrar till riskspridning, hållbarhet och hög likviditet i en internationell fastighetsportfölj”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör på Castellum AB.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2021

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, vd Castellum AB, +0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Webcast Q2/2021 () Castellum halvårsrapport jan juni 2021 (PDF) Pressmeddelande 210715 (PDF) Presentation Q2/2021 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden