Gå till huvudinnehåll

2022-06-15 | 08:00 (CEST)

Stor e-handelsleverantör tecknar avtal på Halvorsäng Logistikpark

211214 Halvorsang hamnvy 72
Det gemensamma partnerbolaget mellan Castellum och Göteborgs Hamn har nyligen tecknat en avsiktsförklaring och ett projekteringsavtal för en 25 000 kvm stor lager- och logistikanläggning på Halvorsäng Logistikpark med en stor aktör. - Det enastående läget med möjlighet att snabbt nå kunderna i Göteborgsregionen på ett effektivt sätt är vad det som fällde avgörandet för kunden, som är ledande aktör inom sitt segment, menar Hans Sahlin, logistikchef på Castellum.

Anläggningen som nu planeras kommer ha höga hållbarhetsambitioner; en stomme av trä, solceller monterade på taket motsvarande en årsproduktion på 3 GWh och en väl utbyggd laddinfrastruktur för distributionsfordon. Planen är att sätta spaden i marken senare i år och att hela Halvorsäng Logistikpark ska vara färdigutvecklat inom fyra till fem år. Då beräknas mellan 600 och 700 personer ha sin arbetsplats här.

”Just nu har vi ett otroligt stort tryck och flera etableringsförfrågningar på Halvorsäng Logistikpark och många ledande företag inom olika segment förstår att detta är ett absolut premiumläge för logistiktunga aktörer,” säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Region Väst.
Från Halvorsäng Logistikpark är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer. I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution.
”Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens bredaste linjeutbud till stora delar av världen, samt ett imponerande järnvägsnät i Sverige och Norge,” säger Jill Söderwall som är affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB, såväl som styrelseordförande för det gemensamma partnerbolaget.

Hela området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. När hela området står klart ska den sammanlagda lokalytan uppgå till 145 000 kvm.

Läs mer om Halvorsäng Logistikpark
 

För mer information vänligen kontakta:

Mariette Hilmersson, vd, region Väst, Castellum, 073-942 09 02
Hans Sahlin, logistikchef, Castellum, 076-607 30 87

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 182 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmedelande Halvorsäng Logistikpark 20220615 (PDF) 211214 Halvorsang hamnvy 72 (JPEG) Hans Sahlin (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden