Gå till huvudinnehåll

2020-10-09 | 09:00 (CEST)

Styrelsens ordförande Charlotte Strömberg avböjer omval vid årsstämman 2021

Regulatoriskt

Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum AB (publ), har meddelat valberedningen att hon avböjer omval vid Castellums årsstämma 2021. Charlotte Strömberg har varit styrelseordförande i Castellum sedan 2012. 

Valberedningen inleder arbetet med att hitta en ersättare att föreslås till styrelsens ordförande inför årsstämman 2021. Valberedningen har utsett Patrik Essehorn till dess ordförande.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020 kl. 09.00 CET.

För ytterligare information kontakta: 
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03

Patrik Essehorn, valberedningens ordförande, telefon 0708-82 03 75

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

En värd bortom det förväntade. 

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden