Gå till huvudinnehåll

2019-09-13 | 08:00 (CEST)

Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2020

Regulatoriskt

Vid Castellum AB:s årsstämma den 21 mars 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2019. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren osv.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag
  • Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP
  • Hans Ek, utsedd av SEB Fonder
  • Carl Lindgren, utsedd av Szombatfalvysfären
  • Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 23,2% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2020 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 2 december 2019 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2020 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 19 mars 2020.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 91,4 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Pressmeddelande 190913 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden