Gå till huvudinnehåll

2020-09-23 | 08:00 (CEST)

Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2021

Regulatoriskt

Vid Castellum AB:s årsstämma den 19 mars 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2020. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren o.s.v.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag
  • Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group
  • Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans 26,4 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2021 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den
7 december 2020 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via
e-mail till
charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2021 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 25 mars 2021.

För ytterligare information kontakta: 
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

En värd bortom det förväntade. 

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden