Gå till huvudinnehåll

2022-02-14 | 12:00 (CET)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022 i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Valberedningen i Castellum föreslår nyval av Henrik Käll till Castellums styrelse vid årsstämman den 31 mars. Till omval föreslås Per Berggren (ordförande), Anna Kinberg Batra, Anna-Karin Celsing, Joacim Sjöberg och Rutger Arnhult. Christina Karlsson Kazeem och Zdravko Markovski har avböjt omval.

Henrik Käll är född 1967 och har stor förståelse för kapitalmarknaden och särskilt räntemarknaden där han arbetat i olika ledande positioner, inom bank och finans både i Stockholm och London däribland som chef för Nordea Markets globala mäklarverksamhet som innefattade samtliga tillgångsslag såsom exempelvis räntor, aktier, valutor och derivat och ingick då i Nordeakoncernens risk- och produktkommittee.
Valberedningen har efter den 10 januari 2022 bestått av Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande, Handelsbanken Fonder), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Patrik Essehorn (Corem Property Group), Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest), samt Per Berggren (styrelsens ordförande).
Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2022, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att lämnas på bolagets webbplats senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.
 

För mer information vänligen kontakta:
Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, 0706-70 54 54
Per Berggren, styrelsens ordförande, 0705-53 80 48

 

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 220214 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden