Gå till huvudinnehåll

2023-02-15 | 15:30 (CET)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Castellum Aktiebolag

Regulatoriskt

Valberedningen i Castellum föreslår nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson till Castellums styrelse. Till omval föreslås Per Berggren (ordförande), Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes.

Louise Richnau är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.

Ann-Louise Lökholm-Klasson är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter, samt arkitekturtjänster, och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Valberedningen består av Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt styrelsens ordförande Per Berggren.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2023, inklusive sitt motiverade yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

 

  

För mer information vänligen kontakta:

Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, 0706-70 54 54
Per Berggren, styrelsens ordförande, 0705-53 80 48

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden