Visionsbild av fastigheten.

Hållbart föredöme i expansiva Nyhamnen

Byggnaden kommer bli ett nytt riktmärke i Malmö, och kontoret är utformat för att tillfredsställa en mängd olika krav och behov som finns på en stilbildande byggnad med hållbara arbetsplatser och tilltalande arkitektur.

Hållbar arbetsplats Energieffektivt Tilltalande arkitektur

Varm modernism

E.ONs nya huvudkontor består av två huskroppar, som knyts samman med en passage där allmänheten på dagtid kommer att kunna passera mellan Carlsgatan och den lilla parallellgatan Vintergatan. Helhetsintrycket skulle kunna sammanfattas som ”varm modernism”. Dessutom räddar husets placering Vintergatan från att kapas av, vilket bidrar till att skapa ett långt, intimt och trivsamt stråk med en mångfald av kreativa verksamheter från Mercuriparken till Jupitergatan.

Uthyrningsbar yta 24 500 kvm
Preliminär inflyttning Våren 2023
Certifieringar WELL, BREEAM 
Visionsbild av entrén.
Visionsbild av entréhuset.
Visionsbild av takterrassen.

Hållbarhetsambitioner

Hållbart

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar.

Miljöcertifierat

Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Energieffektivt

Byggnaden är tänkt att bli en ambassadör för hållbara lösningar med maximal energieffektivitet, optimalt inomhusklimat och smarta lösningar för styrning, kyla, värme och varmvatten.

”Vi behöver en kontorsfastighet som bidrar till vår verksamhet, speglar vår kultur och varumärke och stärker oss som en attraktiv arbetsgivare. Ett hus som är ett hållbart föredöme.”
Marc HoffmannSverigechef för E.ON
Visionsbild över området.

Malmöregionens mest centrala tillväxtområde

Den nya stadsdelen Nyhamnen kommer att förstärka Malmös identitet som uppdaterad kuststad. Tack vare läget vid hamnbassängerna skapas en modern innerstadsmiljö med arbetsplatser, bostäder, skolor, restauranger och service i direkt möte med havet.

Här ligger E.ON

Nyhamnsområdet

Nyhamnsområdet är ungefär lika stort som Malmös gamla stadskärna, dvs den del av staden som ligger inom kanalen. Här kommer ca 6 000 nya bostäder samt skolor och förskolor att varvas med 13 000 arbetsplatser och 100 000 kvm parkområde i direkt anslutning till hamnbassänger och city. Tre broar för gångtrafikanter och cyklister över spårområdet söder om Carlsgatan knyter ihop Nyhamnen med den etablerade stadsmiljön, så att det tidigare separerade industriområdet blir en naturlig del av centrala Malmö.

Med sitt läge på Carlsgatan och hörnet precis intill den kommande centrala och livligt trafikerade korsningen vid Tellusgatans nya sträckning vänder sig E.ON:s nya huvudkontor mot staden åt två håll och blir på många sätt en sinnebild för hur det nya Malmö möter det gamla.

Kontakta oss

Chef Affärsutveckling Region Öresund

Anna Björklund

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.