Fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 48 % kontor, 21 % samhällsfastigheter, 18 % logistik/lager, 7 % handel och 2 % lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4 % består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 670 tkvm och större pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 3,2 mdkr.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag och Castellums byggnader är idag 51 % mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Av fastighetsbeståndet är 164 byggnader, motsvarande 36 % av ytan, certifierade enligt Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM eller LEED. Certifiering pågår av ytterligare 2 % av beståndet.

Under perioden januari-december 2020 har investerats för totalt 5 158 mkr (6 112), varav 2 646 (3 350) avser förvärv och 2 512 (2 762) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljning och likvidregleringar om 891 mkr (4 138) uppgick nettoinvesteringen till 4 267 mkr (1 974).

Castellums fastigheter