Fastighetsbestånd

Castellums fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 47% kontor, 23% samhällsfastigheter, 16% lager/logistik, 8% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 700 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,1 miljarder kr.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag per den 31 december 2018 och totalt var då 33% av Castellums 647 byggnader (1 407 tkvm) miljöcertifierade.

Under perioden januari-september 2019 har Castellum totalt investerat för 4 850 Mkr (3 456), varav 2 789 Mkr (1 333) avser förvärv och 2 061 Mkr (2 123) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 4 109 Mkr (447) uppgick nettoinvesteringen till 741 Mkr (3 009).

Castellums fastigheter