Fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 58 % kontor, 19 % samhällsfastigheter, 8 % logistik/lager, 5 % handel och 1 % lätt industri. Resterande 9 % består av projekt och mark. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag och Castellums byggnader är idag 47 % mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Av fastighetsbeståndet är 181 byggnader, motsvarande 44 % av ytan, certifierade enligt Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM eller LEED. Certifiering pågår av ytterligare 3 % av beståndet.

Under perioden januari-december 2020 har investerats för totalt 5 158 mkr (6 112) varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv och 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljning och likvidreglering om 891 mkr (4 138), inklusive tilläggsköpeskilling om 120 mkr som tidigare inte redovisats, uppgick nettoinvesteringen till 4 267 mkr (1 974).

Läs mer i Årsredovisning 2020