Fastighetsbestånd

Castellum är närvarande i tre av Nordens huvudstäder och tillväxtmarknader. Vi äger flest fastigheter bland de nordiska fastighetsföretagen och det direktägda fastighetsbeståndet är koncentrerat till utvalda tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har även exponering mot starka delmarknader i Norge via intressebolaget Entra.

Castellums geografiska marknader kan betraktas som stabila med goda förutsättningar för långsiktig positiv utveckling. Det kommersiella beståndet består av 58 % kontor 14 % samhällsfastigheter, 9 % lager/logistik, 6 % handel och 5 % Industri.

Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2021 omfattade 762 fastigheter (642) med ett sammanlagt hyresvärde om 9 177 mkr (6 585) och en sammanlagd uthyrningsbar yta om 5 853 tkvm (4 477).

Fastighetsbestand_31 dec_2021.pdf (PDF-dokument, 11,3 MB)

Castellums fastigheter