Fastighetsbestånd

Castellums fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 47% kontor, 23% samhällsfastigheter, 15% lager/logistik, 8% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 5% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 786 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,6 miljarder kr.

Castellum äger flest antal miljöcertifierade fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag per den 31 december 2017 och totalt var då 29% av Castellums 676 byggnader (1 269 tkvm) miljöcertifierade. Castellum äger idag 78 av Sveriges 376 Green Building-certifierade byggnader.

Under perioden januari-december 2018 har Castellum totalt investerat för totalt 5 292 Mkr (6 488), varav 2 455 Mkr (3 595) avser förvärv och 2 837 Mkr (2 893) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 2 635 Mkr (875) uppgick nettoinvesteringen till 2 657 Mkr (5 613).

Castellums fastigheter