Gå till huvudinnehåll
Träd i motljus

Teckna grönt för miljön

Gröna hyresavtal är en möjlighet för dig som hyresgäster att tillsammans med oss som fastighetsägare minska lokalernas miljöpåverkan. Castellum har ett aktivt hållbarhetsarbete med mätbara mål och handlingsplaner, och vi vet att många av våra hyresgäster också har det. Om vi jobbar gemensamt med miljöfrågor som rör lokalerna kan vi maximera effekten.

Innehåll i Fastighetsägarnas hyresavtal

  • Avsiktsförklaring att samverka för miljömässigt hållbara hyresförhållanden
  • Information om hållbar lokalanvändning
  • Miljö-/Hållbarhetscertifiering
  • Förnybar energi
  • Information om användning av verksamhetsel, fastighetsel, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avfall
  • Inomhusmiljö-/klimat (möblering och inredning samt uppföljning av inomhusmiljö)
  • Hyresgästanpassningar med miljöhänsyn vid materialval
  • Val av inredning och utrustning med miljöhänsyn
  • Metodval vid underhåll, skötsel och drift
  • Gröna transporter och mobilitet

Vilka är vinsterna?

Det gröna hyresavtalet ger minskad miljöpåverkan, ett stärkt varumärke och en ökad produktivitet. Energieffektiviseringar som är avtalade kan också generera lägre kostnader för el, värme och kyla.

Hållbarhet

"Det krävs stora omställningar i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser och vi och hyresgästerna är helt beroende av varandra för att nå målet om klimatneutralitet".
Filip EllandHållbarhetschef

Inspirationsartiklar - så jobbar vi med hållbarhet

Relaterat