• Interior

Säve flygplatsområde

Välkommen till framtidens logistiknav och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Ulf Östermark

Kontakta oss för mer information! Gå till kontakt

Historia

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde om närmare 3 miljoner kvadratmeter mark.

Planer

Inom en 10-årsperiod planerar vi att utveckla området etappvis och totalt bygga ca 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler. För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner och förhoppningen är att den första planen skall vara antagen och klar för att kunna möjliggöra byggstart under 2021. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området planerar vi att skapa ett kluster för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet, en testbädd för fordonsindustrin där man kan testa och utveckla autonoma fordon.

Befintliga verksamheter

Flygverksamheten finns fortfarande på området sedan in- och utrikesflyget lades ner år 2015. Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg. Bland övriga hyresgäster finns bl a Heart Aerospace som arbetar med utveckling av ett svenskt elflygplan och Everdrone som arbetar med autonom drönarteknik.

Fokusområden

Fyra områden är i fokus i den planerade utvecklingen av området

  • Framtidens logistiknav
  • Testbädd för utveckling av autonoma och elektrifierade fordon
  • Låg klimatpåverkan och cirkulära resursflöden
  • Flygverksamheter

Framtidens logistiknav
Det innebär att bygga stora volymer lager och logistik med tillhörande infrastruktur som bygger på omlastning och autonoma elektrifierade transporter i området.

Testbädd för autonoma och elektrifierade fordon
Det innebär att möjliggöra tekniska innovationer och utveckling av framtidens elbilar och elflygplan.

Låg klimatpåverkan och cirkulära resursflöden
Det innebär t ex lokalt producerad förnybar energi och lokalt omhändertagande av dagvatten.

Flygverksamheter
Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion och kommer att ligga kvar under lång tid. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg.

Område & läge

Säve flygplatsområde har ett fantastiskt läge nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden. Göteborg har sedan länge utsetts till Sveriges bästa logistikläge och 70% av Skandinaviens totala industri och befolkning finns inom en radie av 500 km från Göteborg.

Vår vision är att 5 000 - 8 000 personer kommer att ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.778321,"lng":11.8637563},"content":"<div>Säve Flygplats</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Utvecklingsansvarig Castellum Säve

Ulf Östermark

Telefon
+46317440901
E-mail
ulf.ostermark@castellum.se