• Interior

Castellum Säve

Välkommen till framtidens flexibla logistiknav och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Ulf Östermark

Kontakta oss för mer information! Gå till kontakt

3 miljoner kvadratmeter mark

Säve flygplats idag

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde om närmare 3 miljoner kvadratmeter mark. Flygverksamheten finns fortfarande på området sedan in- och utrikesflyget lades ner år 2015. Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg. Bland övriga hyresgäster finns bland andra Heart Aerospace som arbetar med utveckling av ett svenskt elflygplan och Everdrone som arbetar med autonom drönarteknik.

Planer för området

Inom en 10-årsperiod planerar vi att utveckla området etappvis och totalt bygga cirka 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler samt testytor för självkörande fordon. För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner och förhoppningen är att den första planen ska vara antagen och klar för att kunna möjliggöra byggstart under 2021. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området planerar vi att skapa ett kluster för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet, en testbädd för fordonsindustrin där man kan testa och utveckla autonoma fordon.

Tre områden står i fokus i utvecklingen av området:

Flexibelt logistiknav
Det innebär att bygga stora volymer lager och logistik med tillhörande infrastruktur som bygger på omlastning och autonoma elektrifierade transporter i området.

Testbädd för autonoma och elektrifierade fordon
Vi möjliggör tekniska innovationer och utveckling av framtidens elbilar och elflygplan.

Framtidens flyg
Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion och kommer att ligga kvar under lång tid. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg. Dessutom finns på området en företag som håller på att utveckla ett helelektrisk passagerarflyg.

Hållbarhet

Hållbarhet går som en självklar röd tråd genom hela utvecklingen av Castellum Säve. Målet är att området ska ha netto-noll koldioxidutsläpp år 2030, inklusive både drift och nybyggnation totalt sett.

Vi planerar för samlad energiförsörjning med lokalt producerad förnybar energi och vi kommer att ta ett helhetsgrepp för att kompensera för ekosystemstjänster som påverkas. En dagvattenstrategi tas fram för att bland annat hantera skyfall och cirkulär användning av vatten i området.

Ambitionen är att de människor som besöker och arbetar på Castellum Säve ska ha tillgång till olika mobilitetstjänster, laddning för elfordon, rekreations- och träningsmöjligheter och mötesplatser för samverkan och socialt utbyte. Det ska också vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik eller cykel till området.

Vi vill underlätta för våra kunder på Castellum Säve att bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt och vi vill att de som arbetar på området ska se fram emot att åka till jobbet.

Område & läge

Säve flygplatsområde har ett fantastiskt läge nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden. Göteborg har sedan länge utsetts till Sveriges bästa logistikläge och 70% av Skandinaviens totala industri och befolkning finns inom en radie av 500 km från Göteborg.

Vår vision är att 5 000 - 8 000 personer skaatt ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.778321,"lng":11.8637563},"content":"<div>Säve Flygplats</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Utvecklingsansvarig Castellum Säve

Ulf Östermark

Telefon
+46317440901
E-mail
ulf.ostermark@castellum.se