Gateway Säve

Logistics and Mobility for Tomorrow

Här på Gateway Säve, 15 minuter från Göteborgs centrum och Nordens största hamn skapar vi en världsunikplats för hållbar logistik och mobilitet. Tre miljoner kvadratmeter framtidstro. Mitt i ett av Norra Europas starkaste och mest innovativa industriella kluster. Välkommen till platsen där världsledande utveckling av hållbar logistik och mobilitet blir verklig.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Ulf Östermark

Kontakta oss för mer information! Gå till kontakt

Tre miljoner kvadratmeter fulla av framtidstro

Säve flygplats idag

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde om drygt 3 miljoner kvadratmeter mark. Flygverksamheten finns fortfarande på området sedan in- och utrikesflyget lades ner år 2015. Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg. Bland övriga hyresgäster finns bland andra Heart Aerospace som arbetar med utveckling av ett svenskt elflygplan och Everdrone som arbetar med autonom drönarteknik.

Planer för Gateway Säve

Inom en 10-årsperiod planerar vi att utveckla Gateway Säve etappvis och totalt bygga närmare 8-900 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler samt testytor fossilfria och självkörande fordon i luften och på marken. För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner. Redan 2021 startar vi bygget av SEEL - Sveriges testbädd för elektromobilitet - och under 2021 påbörjas den första detaljplanen. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området planerar vi att skapa ett kluster och en testbädd för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet.

Tre områden i fokus

När vi utvecklar Gateway Säve har vi tre områden i fokus: Framtidens flyg, autonoma fossilfria fordon och flexibel logistik. Och som alltid när vi på Castellum utvecklar arbetsplatser sätter vi människan i centrum för utvecklingen.

På Gateway Säve arbetar vi för att stärka klustret inom elektromobilitet och vi tror att attraktiva aktörer lockar till sig andra, nya samarbeten kan utvecklas och området kan expandera i högre takt. Därför verkar för att bra mötesarenor erbjuds där våra hyresgäster kan utbyta erfarenheter och skapa synergier. Dessutom ser vi till att det finns rekreations- och träningsmöjlighet i området.

  • FRAMTIDENS FLYG
  • AUTONOMA FOSSILFRIA FORDON
  • FLEXIBEL LOGISTIK

En världsunikplats för hållbar logistik och mobilitet

- så här utvecklar vi Gateway Säve

FRAMTIDENS FLYG: På Gateway Säve gör vi det möjligt för framtidens hållbara mobilitet att utvecklas och testats, både på marken och i luften. Redan nu finns här företag som håller på att utveckla ett helelektrisk passagerarflyg.

AUTONOMA FOSSILFRIA FORDON: Vi möjliggör för tekniska innovationer och utveckling av framtidens autonoma, fossilfria och elektrifierade fordon genom att erbjuda testområden. Våra stora områden med hårdgjorda ytor lämpar sig bra för simulering och tester med olika typer av självkörande och elektrifierade fordon.

FLEXIBELT LOGISTIKNAV: Det innebär att bygga stora volymer lager och logistik med tillhörande infrastruktur som bygger på omlastning och autonoma elektrifierade transporter i området. Närheten till Skandinaviens största hamn i Sveriges bästa logistikläge gör att området lämpar sig väl för logistiketableringar. Vi undersöker bl.a att låta aktörer samnyttja resurser som yta och fordon inom området. På så sätt kan till exempel e-handeln klara volymtoppar och slipper överdimensionera under resten av året.

Flygverksamheten idag
Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion och kommer att ligga kvar under lång tid. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg.

Hållbarhet - en självklarhet

photo-1534308143481-c55f00be8bd7.jpeg

Hållbarhet går som en självklar röd tråd genom hela utvecklingen av Gateway Säve. Målet är att området ska ha netto-noll koldioxidutsläpp år 2030, inklusive både drift och nybyggnation totalt sett.

Vi planerar för samlad energiförsörjning med lokalt producerad förnybar energi och vi kommer att ta ett helhetsgrepp för att kompensera för ekosystemstjänster som påverkas. En dagvattenstrategi tas fram för att bland annat hantera skyfall i området.

Ambitionen är att de människor som besöker och arbetar på Gateway Säve ska ha tillgång till olika mobilitetstjänster, laddning för elfordon, rekreations- och träningsmöjligheter och mötesplatser för samverkan och socialt utbyte. Det ska också vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik eller cykel till området.

Vi vill underlätta för våra kunder på Gateway Säve att bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt och vi vill att de som arbetar på området ska se fram emot att åka till jobbet.

shutterstock_1148443280_webb.jpg

Välkommen att titta på området

Hösten 2020 fick vi besök av Business Region Göteborg, som är Göteborgs Stads näringslivskontor, som ville veta mer om de 3 miljoner kvadratmeter möjligheter som finns på Gateway Säve, och våra utvecklingsplaner.

Då kunde vi både visa och berätta om planerna kring ett flexibelt logistiknav med kopplingar till Skandinaviens största hamn och de 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler som kommer att byggas. Vi kunde också berätta om hur vi ska skapa en testbädd för innovation och utveckling av framtidens självkörande och hållbara fordon både på marken och i luften. Titta gärna på filmen!

Område & läge

Säve flygplatsområde har ett fantastiskt läge nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden. Göteborg har sedan länge utsetts till Sveriges bästa logistikläge och 70% av Skandinaviens totala industri och befolkning finns inom en radie av 500 km från Göteborg.

Vår vision är att 5 000 - 8 000 personer ska ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.778321,"lng":11.8637563},"content":"<div>Säve Flygplats</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Nyheter Säve

Läs mer om

Världsunik föregångare inom hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar till Gateway Säve

Energibolaget Nilsson Energy, en pionjär inom grön vätgasproduktion, väljer att etabler...

Läs mer om

Unik analys säkrar Gateway Säves framtida ekosystemtjänster

Med en omfattande satsning på ekosystemtjänster räknar man med att på sikt uppnå full...

Läs mer om

Ibrahim Baylan på Gateaway Säve

Näringsministern startade byggnationen av SEEL den 22 september.   – Det är roligt att...

Läs mer om

Luften ingår för högtflygande hyresgäster på Gateway Säve

När Castellum köpte Säve flygplats förvärvades inte bara tre miljoner kvadratmeter mark...

Unik analys säkrar Gateway Säves framtida ekosystemtjänster

Med en omfattande satsning på ekosystemtjänster räknar man med att på sikt uppnå full kompensation – trots att nya byggnader och vägar byggs – när Gateway Säves 3 miljoner kvadratmeter utvecklas.

Läs mer >>

Vi finns på plats

Redan idag finns flera hyresgäster på plats. Företag från logistik-, fordons- och flygbranschen, men också från andra branscher finns etablerade på Säveområdet. Välkommen du också!

ACR (Aviation Capacity Recources AB) | Aeroklubben i Göteborg | Alucrom AB | Bodyflight Göteborg AB | Chalmers Flygklubb | CEVT China-Euro Vehicle | Technology AB | Delivery On Time Europe AB | Everdrone AB | Grand Plaza Bröllop & Konferens AB | Grönlunds Yrkesutbildningar AB | Göteborg Energi AB | Halkspecialisten i Sverige AB | Heart Aerospace AB | Holmens Terminal AB | Imad Fastigheter AB | Keolis Sverige AB | Lackteknik Håkan Randleff | | Logitjänst Forenom AB | Mechanical Support Sweden AB | Midroc Ställningar AB | Mårtenssons Trafikskola AB | Nilsson Energy | Nolvik Hotell & Konferens AB | Polismyndigheten | Proprenad AB | Quick Change AB | Scanfor bvba Belgien Filial | Serneke Sverige AB | SGL Road AB | Shell Aviation Sweden AB | Sjöfartsverket | SMA Maintenance AB | Storköket i Göteborg AB | Storm Heliworks AB | Svensk Pilotutbildning AB | Svenska Semesterhem AB | Telenor Sverige Aktiebolag | Tip Trailer Service Sweden AB | Trafikcenter Norrköping AB | Volvo Group Trucks Operations | Västra Götalands Läns Landsting

Kontakta oss

Utvecklingsansvarig

Ulf Östermark

Telefon
+46317440901
E-mail
ulf.ostermark@castellum.se

Lediga lokaler

Data om lokalen

Yta
1-166 m²
Typ
Kontor

Data om lokalen

Yta
840 m²
Typ
Kontor

Holmvägen 100

Göteborg

Data om lokalen

Yta
8000 m²
Typ
Lager/Logistik

Data om lokalen

Yta
770 m²
Typ
Kontor, Lager/Logistik