Gå till huvudinnehåll

Brandskyddsarbete

Det är både ägaren av en fastighet och den som bedriver verksamhet som har det yttersta ansvaret för brandskyddet och att myndighetskrav uppfylls. Det föreligger således alla företag och organisationer att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA), oberoende av storlek och verksamhet. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom brandskyddet, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje enskilts företags förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Eftersom ansvaret ligger på varje företag så ska det systematiska brandskyddsarbetet bedrivas internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Följande delar inkluderas bland annat i SBA:

  • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
  • Att utrymningsvägar inte är blockerade
  • Att branddörrar hålls stängda/stängs automatiskt
  • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet? Etc.
  • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
  • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats
  • Att kontroller och åtgärder dokumenteras