Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
124,35 SEK −0,76% −0,95 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Kungsleden AB:s bokslutskommuniké för år 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se

Om Kungsleden
Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.


Kungsledens Bokslutskommunike 2022.pdf