Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
124,35 SEK 0,48% 0,60 SEK
Högst i år:
143,60 SEK
Lägst i år:
120,50 SEK

Kungsleden AB:s delårsrapport för perioden januari till juni 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enlig lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 06.55 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Per november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum.