Malmö

Malmö

Medarbetare (A-Ö)

Khalil, Ahmad

Fastighetsansvarig Ahmad Khalil

Björklund, Anna

Projektutvecklingschef Anna Björklund

Carstam, Axel

Digitaliseringsansvarig Axel Carstam

Larsson, Bengt

Teknisk Förvaltare Bengt Larsson

Norell, Charlotte

Fastighetsanalytiker Charlotte Norell

Zaar, Christel

Uthyrare Christel Zaar

Gustafson, Eddie

Fastighetsansvarig Eddie Gustafson

Gamner, Erik

Affärsområdeschef Erik Gamner

Gustafsson, Håkan

Projektutvecklare Håkan Gustafsson