Malmö

Malmö

Medarbetare (A-Ö)

Khalil, Ahmad

Fastighetsansvarig Ahmad Khalil

Goude, Angelica

Projektledare Angelica Goude

Björklund, Anna

Chef Affärsutveckling Anna Björklund

Carstam, Axel

Ansvarig Tjänsteutveckling Axel Carstam

Larsson, Bengt

Teknisk förvaltare Bengt Larsson

Bendzovski, Benny

Marknadsområdeschef Benny Bendzovski

Norell, Charlotte

Fastighetsanalytiker Charlotte Norell

Zaar, Christel

Kommersiell Förvaltare Christel Zaar

Magnusson, Daniel

Teknisk Chef Daniel Magnusson