Gå till huvudinnehåll

Så bygger vi om dina lokaler med minsta möjliga klimatavtryck

En klimatsmart lokal är en kontorslokal som har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt, inte bara under bygg-och ombyggnadsprocessen utan även i drift och underhåll efter inflytt. Vi utgår från befintligt skick i lokalen och vid ombyggnation använder vi återbruk i första hand. Vårt mål är att göra det cirkulära tänket självklart. Allt material och all inredning ska hålla över tid i både form och funktion. Nytt, gammalt eller nygammalt, allt ska hålla samma höga kvalitet och ingen ska uppleva någon skillnad i utseende eller standard. I de fall nytillverkade material behövs ska de ha låg klimatpåverkan.​ För är det något som känns omodernt så är det att riva ut det gamla. Ut med det gamla tänket och in med det nya, hållbara!

Detta ingår

  • Projektering med hjälp av arkitekt (valfritt)
  • Planlösningsförslag baserat på era behov och lokalens förutsättningar
  • Prioritering av materialval enligt återbrukstrappan
  • Klimatberäkningar och återbruksinventering
  • Diplom tilldelas med faktisk klimatbesparing för projektet

Återbrukstrappan

  1. I första hand bevarar vi befintligt material i lokalen
  2. I andra hand återbrukar vi material från projektet eller organisationen.
  3. Saknas material väljer vi återbrukat material utifrån.
  4. Köper vi nytt väljer vi material med återvunnet innehåll.
  5. Som sista utväg väljer vi förnybart, biobaserat eller klimateffektivt material.
Återbrukat tegel
Återbrukat tegel i mötesrum
Trädetalj på träbord
Stor femma på en glasdörr i korridor
Med Klimatsmart lokal förflyttar vi oss från en linjär konsumtion till en cirkulär användning av våra resurser.
Filip Elland Chief Sustainability Officer, Castellum

Relaterat