Gå till huvudinnehåll

2020-06-16 | 16:42

Behöver vi kontor i framtiden?

Sverige Framtidens arbetsliv

En grupp människor som sitter kring ett bord.

Ni vet ju själva vad som hände. Coronan exploderade och plötsligt satt vi hemma och jobbade. Det gick fortare än man hinner stava till distansarbete, än mindre fundera över vad det skulle innebära. Men nu, ett par månader senare, vet vi att det faktiskt fungerat helt okej. De flesta har klarat omställningen från kontoret till hemmet.

Många verkar rentav tycka att det är bättre nu än förr. Den tillfälliga exilen från kontoret upplevs som något av en flexibel förmån. Det gäller absolut inte alla, men tillräckligt många för att frågan allt oftare ställs: behöver vi egentligen kontoret? Är det inte hög tid att prova nya lösningar och alternativ för det som brukade kallas kontorsarbete?

Långt innan pandemins utbrott hade vi på Castellum börjat fundera på hur vi skulle förhålla oss. I vintras lät vi genomföra en omfattande undersökning där över 1 500 personer fick svara på en mängd frågor på temat arbetsplatsen. Vi kompletterade undersökningens resultat med utvald relevant forskning, och lanserade rapporten ”Framtidens arbetsliv” (som du är välkommen att ladda ner här). Trots att frågorna ställdes innan covid-19 kommit till Sverige pekade många av svaren tydligt i samma riktning: att distansarbete är här för att stanna. En majoritet (56 procent) av personer i familjebildande ålder vill att arbetsgivaren erbjuder flexibilitet kring både var, när och hur man sköter sitt arbete.

Efterhand som arbetsplatsen flyttat hem har debattglada olyckskorpar både i Sverige och utomlands förkunnat kontorets nära förestående död. Bortsett från att det vore på tok för tidigt att dra några långtgående slutsatser av coronans effekter menar vi - givetvis - att så inte kommer att ske.

För kontoret kommer att finnas kvar. Alla som längtar tillbaka till kollegor, kaffemaskin och koncentration behöver inte oroa sig. En vacker dag ses vi igen.

Kontoret kommer inte alls att dö. Men det kommer att förändras. Hela begreppet arbetsplats kommer att förändras, fördjupas och förbättras.

Vår kärnverksamhet är som bekant att tillhandahålla trevliga, funktionella och stimulerande arbetsplatser där idag över 250 000 människor trivs och ges förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är vi väldigt stolta över. Det tänker vi fortsätta med. Men vi kommer inte att bita oss fast i kontoret som den enda rätta arbetsplatsen. För det är den inte. Det har vi vetat sedan långt innan pandemin ställde spelplanen på ända och ruskade om hela samhället.

Att distansarbete fungerar vet vi sedan länge av egen erfarenhet. Det viktiga är inte när, var eller hur jobbet blir gjort. Utan att det blir gjort. Även behovet av teamwork och möten går bevisligen att tillmötesgå. Tekniken är på vår sida.

Att coworking fungerar utmärkt vet vi också mer än väl. Det var därför vi förvärvade United Spaces med sitt koncept av fullservice och flexibla kontorslösningar för allt från små start up-bolag till större etablerade företag. United Spaces finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är övertygade om att den sortens modern coworking snart blir tillgänglig standard långt utanför våra storstadsregioner.

Att jobba hemifrån brukade vara chefernas privilegium medan övriga förväntades göra sitt jobb på kontoret mellan nio och fem. Ny teknik banade väg för ett nytt och friare synsätt, och idag är det alltså coronapandemin som sätter företagens flexibilitet på prov. Men även om coronafaktorn läggs åt sidan går utvecklingen snabbt mot krav på större flexibilitet. Gårdagens undantag blir morgondagens standard. Livspusslet och balansen mellan arbetsliv och privatliv är uppenbart den största drivkraften bakom önskemål om större flexibilitet. För att ses som relevanta och intressanta måste arbetsgivare satsa mer på hälsa och välmående - och flexibilitet.

En ny värld är bokstavligen här. Den kom mer överraskande, stökigare och mer påfrestande än om vi hade fått bjuda in den själva. Men den är här - och vi ska möta och bejaka den med all vår samlade kunskap och erfarenhet. Vi ska upphöja flexibilitet till ett tydligt vägledande honnörsord i vår ambition att ha en ledande roll i utvecklingen av framtidens arbetsplatser.

Tillsammans med våra hyresgäster, kunder, partners och medarbetare ska vi erbjuda det bästa - av inte bara två världar utan kanske tre, fyra eller ännu fler "världar" som samtliga kan vara den optimala arbetsplatsen just där och då.

Mer att läsa

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

2023-05-04

Mellanchefer och unga är mest positiva till kontoret

2023-04-13

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2023