Gå till huvudinnehåll

2022-05-03 | 14:16

Castellum är aktiv part när Göteborg tar storkliv mot återbruk

Göteborg Hållbarhet

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare idag. Tillsammans med övriga aktörer vill Castellum skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Castellum är en av näringslivsaktörerna i Göteborgs nya satsning på cirkulärt byggande som ska ligga till grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad.

– Återbruk är helt klart en outnyttjad klimatbesparings- och marknadspotential, och för att etablera en storskalig återbruksmarknad för bygg- och fastighetssektorn behöver vi arbeta tillsammans, och handslaget är ett utmärkt första steg för att göra just det, säger Mariette Hilmersson, region-vd för Castellum Väst AB.

– Som fastighetsägare behöver vi ha höga målsättningar och också stort mod att testa nya affärsmodeller och arbetssätt. Och både vi och våra hyresgäster behöver tänka utanför boxen och vara flexibla vid anpassningarna, säger Mariette Hilmersson.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Däför vill branchen i Göteborg nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

Återbruk blir förstahandsvalet

Den 2 maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat samla så pass många fastighetsägare kring det här handslaget, längs vägen från linjärt till cirkulärt byggande. Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Tillsammans äger och förvaltar Göteborgs Stad och övriga undertecknare en väsentlig del av den byggda miljön i Göteborg, så det här handslaget kommer att ha stor effekt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg Climate Partnership.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall.

Skapar en marknad för återbruk

Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja.

Men var och en kan inte lösa knutarna på egen hand.

– För att få till en lokal återbruksmarknad måste vi jobba smart tillsammans, och planera för återbruk. Vi vill engagera ännu fler fastighetsägare att ansluta sig och skapa förutsättningar för marknaden att utveckla bärkraftiga affärer inom cirkulärt byggande, säger Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna GFR.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Strävar mot nära noll i klimatavtryck

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

– Vi välkomnar därför avsiktsförklaringen mellan privata och offentliga fastighetsägare för cirkulärt byggande som bygger på frivillighet och samverkan. Initiativet möjliggör nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för bygg- och anläggningssektorn i vår region.

Grönmålade tegelstenar med texten Handslaget i mitten.

Undertecknandet skedde under en ceremoni i Kronhuset, Göteborgs näst äldsta hus. Från ceremonin fick varje part med sig sin del av konstverket Tegelverket, en temporär vägg av återbrukad tegelsten, grafittimålad av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson.

Vill du veta mer om vårt återbruksarbete?

Läs mer här eller kontakta
Christin Carlsson, Hållbarhetsansvarig
christin.carlsson@castellum.se
tel: 031-60 74 59

Mer att läsa

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder

2022-12-06

”Att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk”

2022-12-05

Storsatsning på solceller ger verklig effekt