Gå till huvudinnehåll

2022-09-12 | 11:47

Castellums aktie noteras som grön på Nasdaqbörsen

Sverige Hållbarhet

Interiörbild av matsal.

Förutom gröna kunderbjudanden och kontorslösningar erbjuder nu Castellum gröna aktier för investerare. Den 12 september blev vi det första stora fastighetsbolaget i Norden att klassificeras som Green Equity Designation på Nasdaq Stockholm.

Castellum är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och nu uppmärksammas även vår aktie med Nasdaqs gröna märkning. Under en traditionsenlig klockringning i New York medverkade Castellums hållbarhetschef, finanschef och verkställande direktör för att uppmärksamma händelsen. Den sistnämnde var mycket nöjd över klassificeringen:

”Det känns väldigt roligt att Castellum får den här märkningen mot bakgrund av hur länge och enträget bolaget jobbat med alla sorters hållbarhetsfrågor”, säger Rutger Arnhult.

Castellums hållbarhetschef, finanschef och verkställande direktör framför Nasdaqskylt.

Syftet med märkningen är att ge ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar. För att uppfylla kriterierna ska minst 50 procent av omsättningen och 50 procent av investeringarna vara gröna och mindre än 5 procent av tillgångarna vara knutna till fossilt bränsle.

”Intresset att investera hållbart har ökat markant de senaste åren och för att nå våra gemensamma globala mål och uppnå en klimatneutral värld kommer gröna investeringar vara helt avgörande framåt”, säger Filip Elland som är hållbarhetschef på Castellum.

Granskningen och bedömningen av Castellums verksamhet är gjord av oberoende experter och är ett kvitto på Castellums gedigna hållbarhetsarbete och strävan att uppnå ambitiösa mål om bland annat klimatneutralitet 2030.

”Att uppnå klimatneutralitet globalt är en enorm utmaning, och för att nå dit krävs fler hållbara investeringar. Att aktier klassas som gröna är ett steg i att styra kapital mot en mer hållbar framtid”, säger Lisa Östling, hållbarhetsansvarig.

Mer att läsa

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-12-17

Castellum skriver under för klimatet - igen

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing