Detaljplanen för Hållstugan har vunnit laga kraft 🙌 Kvarteret Hållstugan i centrala Örebro är en känd samlingsplats för många Örebroare. Idag består området av blandad bebyggelse, handel, kontor och restaurangverksamhet samt lägenheter.

Nu ska delar av området rivas medan de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna restaureras och öppnas upp mot gatan. Inne i kvarteret byggs ca 100 nya bostäder samt en ny kontorsbyggnad mot Stortorget.

Tillsammans med ÖrebroBostäder AB - ÖBO vill vi skapa ett attraktivt och tryggt kvarter som kan vara en mötesplats för Örebroare och andra besökare. Det kommer bli ett otroligt lyft för citykärnan med denna ombyggnation, Erik Nilsson, projektledare på Castellum.
Till hösten börjar rivningen av butiksverksamheten som ligger i hjärtat av kvarteret och projektet kommer att fortgå till 2025

Renoveringen av kvarteret Hållstugan är ett samarbete mellan Öbo, Castellum och Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB .

Illustrerad karta över området.