Gå till huvudinnehåll

2023-10-11

"Ett helt nytt område växer fram"

Örebro Aspholmen

Gröna promenadstråk, fler företag, moderna bostäder, ett bättre trafikflöde, skolor och en mix av butiker. Aspholmen i Örebro står inför en förvandling. "Vi vill att Aspholmen ska leva dygnets alla timmar", säger Beatrice Rimmi, projektledare för stadsbyggnadsprojektet Aspholmen, Örebro kommun.

Örebro växer och behovet av fler bostäder fortsätter att vara stort de kommande åren. Ett sätt att möta det är att expandera det citynära kontors- och handelsområdet Aspholmen.
"Det ska vara ett område där inte bara företag startas, lever och utvecklas utan också ett område med skola, service och bostäder. Vi vill göra Aspholmen attraktivt och spännande dygnets alla timmar", berättar Beatrice Rimmi.

Fler rondeller

Aspholmen tog form på 1950-talet och har sedan dess varit ett kontors-, handels- och industriområde. Nu är planen alltså att göra om det till ett blandat, mer trivsamt och lättillgängligt område. Det kommer skapas nya mötesplatser och det kommer bli lättare att ta sig fram på cykel och till fots, tack vare mer stadslika gator.
"Planen är att bygga en ny cirkulationsplats på södra infartsleden för att möjliggöra nya färdvägar och förbättra kopplingen mellan Aspholmen och Örnsro. Det finns också planer på en ny cirkulationsplats på Södra vägen för att förbättra trafiksituationen på Radiatorvägen", berättar Beatrice Rimmi.

Ett grönare Aspholmen

Morgondagens Aspholmen är dessutom grönare. Bland annat kommer två gamla industrispår, som löper genom hela området, saneras och omvandlas till ett grönstråk. Det planeras även för parker och fler promenadstigar.
"Det går att göra mycket tillsammans, kommun och fastighetsägare", konstaterar Beatrice Rimmi.

"Fantastiska möjligheter så centrumnära"

Castellum äger stora delar av fastigheterna på Aspholmen. Det rör sig om lokaler för handel, service och moderna kontorsarbetsplatser.
"Det våra hyresgäster uppskattar mest är att det alltid finns en möjlighet att parkera i anslutning till kontoret och, såklart, det smarta och strategiska läget. Aspholmen är både nära city, Marieberg och avfarten till E18. Det är fantastiskt att vi har den här möjligheten så centrumnära", säger Sofie Lundberg, projektutvecklare vid Castellum.

Vad kommer ni, som fastighetsägare, göra i området?
"För det första kommer vi se till att Aspholmen fortsätter vara en bra plats att driva företag på, här ska det alltid finnas möjlighet att utvecklas och växa. Vi kommer också skapa mer trivsel och, precis som Örebro kommun är inne på, fler gröna områden. Aspholmen består i dag av mycket hårda ytor. Vi vill baka in gröna hustak, fler buskar och träd, promenadstråk och utemiljöer för våra hyresgäster."

Bikupor och ängsmarker

Ett grönare Aspholmen alltså, och mer hållbart, berättar Sofie Lundberg.
"Hållbarhet är Castellums huvudgren och här på Aspholmen finns alla möjligheter. Vi har stora fastigheter med stora tak där vi kan installera solceller. Vi kommer fortsätta satsa stort på laddstolpar och göra asfalterade refuger gröna för att kunna ta hand om dagvatten på tomten. Vi ser även över möjligheterna att bygga bikupor och anlägga ängsmarker vilket gynnar den biologiska mångfalden. Vi kommer också plantera fler träd vilket skuggar fastigheter och därmed sänker behovet av kyla på sommaren."

"Nu kör vi"

En detaljplan för delar av södra Aspholmen påbörjas under hösten och beräknas vara färdig under 2025. Därefter sker arbetet i etapper. Sofie Lundberg längtar efter att få visa örebroarna det nya Aspholmen.
"Det finns en otrolig potential här och det känns härligt att kunna säga ”Nu kör vi!”."

Här skapas nya blomsterplanteringar kantat med cortenstål ihop med nyplanterade träd för att öka den biologiska mångfalden och skapa skugga för Castellums fastigheter så de inte behöver kylas ner lika mycket på sommaren. 

Mer att läsa

Läs artikeln

2023-10-11

”Perfekt lokal – i fantastiskt läge”

2023-10-11

”Aspholmen rätt område för oss”

2023-10-11

”Vill ta tillvara den naturliga energin”

2023-05-04

”Efterfrågan är jättestor”

Visa liknande artiklar