Gå till huvudinnehåll

2021-05-12 | 09:36

Ett lyft för stadskärnan – nu bygger vi om!

Linköping

Visualisering av fastigheten Druvan.

Äntligen har vi på Castellum kommit igång med projektet att utveckla Linköpings stadskärna och en av entréerna in mot centrum. Det är vårt kvarter i korsningen Hamngatan/Storgatan som vi nu planerar att förädla och bygga om.

– Även om den befintliga byggnaden från 1960-talet verkligen är en del av kvarteret och tidstypisk så ser vi fler fördelar med att göra en helt ny byggnad på platsen, förklarar Therese Malmström, ansvarig för projektet.

Dels har fastigheten stora underhållsbehov och dels ges nu möjlighet att utöka ytan för fler aktörer och butiker vilket bidrar till en levande stadskärna.
– Vi får även möjlighet att bygga en fastighet som är certifierad enligt miljöbyggnad Guld, förklarar hon.

Detaljplanen möjliggör omkring 70 småbostäder och cirka 19 100 kvadratmeter för nya butiks- och kontorslokaler. Tanken är att all byggnation, som planeras att uppföras i tre etapper, ska vara klar under år 2028.

Mer att läsa

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-05-02

”Betyder mycket att ha ett bollplank”

2023-03-08

Alternativet hade varit att köpa nytt

2023-02-22

”Den bästa produkten är den som inte tillverkas”