Till Mindpark i Hyllie, som finns i Castellums fastighet Eminent, kommer företag, konferensgäster, konsulter, studenter, människor som söker nya möjligheter och cafégäster. Och alla är lika välkomna!

Oavsett om man söker en tillfällig plats eller en långsiktig lösning kan Mindpark lösa behovet. I Hyllie finns man i fastigheten Eminent som har rymliga, ljusa lokaler och med en takterass med magisk utsikt.

"Att byggnaden är WELL-certifierad, betyder mycket", säger Tati Lindberg, manager på Mindpark i Malmö.

Platser med bra innehåll

Mindparks verksamhet bygger på att skapa fysiska platser med bra innehåll. Man erbjuder kontor, skrivbordsplatser, mötes- och konferensrum samt café där man kan sitta och jobba eller bara ta en fika.

 

Gåendes människor i ett öppet landskap

 

"Vi har sedan starten haft som mål och ambition att bidra till det lokala näringslivet genom att skapa platser där människor kan mötas, arbeta och interagera med varandra."

Coworking ger stort nätverk

Tati Lindberg ser flera fördelar med konceptet coworking, inte minst de sociala bitarna som communityn bidrar med.

"Vi finns i Hyllie, Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg och som coworker får du tillgång till samtliga platser. Det ger automatiskt ett väldigt stort nätverk, som i praktiken ger nya perspektiv och möjligheter. Både för helt nystartade företag, etablerade bolag men också på individnivå."

 

sittandes människor i ett mötesrum, till höger står två föreläsare.

"Du möts alltid av ett hej"

På sjunde våningen finns ett stort konferensrum med tillhörande takterass med vidunderlig utsikt. Här avslutas en hel del möten med mingel och inte sällan ses man här för after work. På takterrassen finns både odlingslådor med grönt som används i bistron samt två bikupor som man får honung ifrån.

"Vi är väldigt stolta över Mindpark i Hyllie, både till utformning och innehåll."

För det är inte bara den eminenta byggnaden som gör Mindpark till vad det är i dag.

"Vi sätter stort fokus på de mjuka värdena, du möts alltid av ett hej på morgonen och vi ser till att skapa förutsättningar för att du som coworker ska göra det du är bäst på", säger Tati Lindberg.

Fakta: WELL-certifiering
WELL bygger på sju kriterier som alla är framtagna med människan i fokus. När de samverkar under ett och samma tak utgör de förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. De 7 WELL-elementen är välbefinnande, komfort, kost, motion, vatten, luft och ljus.

Foto: Peter Brinch