Gå till huvudinnehåll

2021-06-24 | 16:36

Hur kan hyresvärd och hyresgäst samarbeta för hållbarhet?

Sverige Hållbarhet

Porträtt av Hanna.

Som key account manager hos Castellum jobbar Hanna E Björklund tätt med potentiella och befintliga hyresgäster. Hon har nästan uteslutande kontakt med större, framför allt noterade, bolag med verksamhet i flera delar av landet. Läs vad Hanna har snappat upp om hyresgästernas intresse för hållbarhet.

Vilket intresse för hållbarhet märker du?

Klart ökande intresse! Faktum är att merparten av kunderna som jag har haft kontakt med på sistone säger att hållbarhet är ännu viktigare nu än före covid-19-pandemin. Jag pratar främst med större bolag men märker också ett intresse bland statliga myndigheter och verk. Teknikkonsulterna hör av naturliga skäl till de mest drivna – att hitta lösningar för ökad hållbarhet ingår ju i deras kärnaffär. Dessutom står lokalerna för merparten av deras egen klimatpåverkan, frånsett påverkan i konsulternas kunduppdrag.

Hur märks intresset mer konkret, till exempel i upphandlingar?

Många har svårt att koppla ambitionerna inom hållbarhet till lokalen man hyr eller ska hyra. Här kan vi säkert bli ännu bättre på att visa på goda exempel och alternativ, och guida kunderna. Återbruk, återvinning och solceller går kunderna igång på, kanske för att det är både relevant och enkelt att ta till sig. Samma sak gäller då jag tar upp cirkadisk belysning (eller human centric lighting; människoorienterad belysning), det vill säga belysning som imiterar dagsljus och bättre följer människors naturliga dygnsrytm. Även det går snabbt att ta till sig, plus att det linjerar med mångas vilja att stärka medarbetares och gästers välbefinnande i lokalerna. Slutligen har vi certifieringarna som vid det här laget ses som en hygienfaktor. Nu är det hög tid att ta nästa kliv.

Hur kan hyresvärd och hyresgäst samarbeta för hållbarhet?

För det första: det finns mycket vi kan göra tillsammans! Intresset är stort men det råder viss förvirring – hyresgästerna vet inte nödvändigtvis hur de ska gå tillväga.

Mer att läsa

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-12-17

Castellum skriver under för klimatet - igen

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing