Gå till huvudinnehåll

2023-03-28 | 19:39

”Jag är helt övertygad om att det går att se i ett färdigställt projekt om det skett en god samverkan eller inte”

Stockholm Karriär Västerås

Medarbetarbild Michael Lundblad

Michael Lundblad, projektchef på Castellum, brinner för stora projekt där samverkan skapar magi redan i ett tidigt skede.

Som projektchef på Castellum blir Michael Lundblad genomförandeansvarig för stora projekt runt om i landet. Så fort ett projekt fått investeringsbeslut tar projektchefen över stafettpinnen från affärsutveckling fram till överlämnandet till hyresgäst och förvaltning.  

"Vi mannar upp med organisation, handlar upp entreprenad i den form vi tycker passar för projektet och försöker så tidigt som möjligt få till en samverkan."

Vad är ett samverkansprojekt?

"Det handlar om att så tidigt som möjligt få med sig kompetens från de olika parterna i projektet. Både en kompetent entreprenör i tidigt skede men också viktiga nyckelpersoner från vår egen organisation. Ju senare dessa parter är involverade, desto kostsammare kan det bli för oss. Samverkan handlar om att bjuda in de parter som är bäst på att vara hyresgäst, bäst på att vara entreprenad, bäst på att vara beställare och bäst på att vara förvaltare. Jag är helt övertygad in att samverkan slår på slutresultatet för hyresgästen och att det går att se i ett färdigställt projekt om det skett en god samverkan eller inte." 

Att jobba med projekt som varit med om en hel pandemi

Castellums projekt tillsammans med Northvolt; Effekten 13, som ligger på Finnslätten i Västerås, är ett av projekten som Michael Lundblad jobbat tätt med senaste åren. Projektet har inte bara behövt hålla i gång under en hel pandemi utan har även tvingats stå emot alla hinder som medföljer ett krig och elkris i närområdet. 

"Inte bara påverkade denna tid personalen inom vår projektgrupp utan en hel del byggmaterial blev också en bristvara. Med Effekten 13 har vi lyckats arbeta väldigt proaktivt genom att ha handlat upp nästan allt material med entreprenören i början av projektet. Det faktum att vi handlade upp mycket av den totala inköpsvolymen innan materialindex började öka, var en framgångsfaktor. Jag skulle säga att det var både tur och skicklighet!"

Northvolt Campus

Medlem i Castellums husband 

På hemmaplan är Michael Lundblad inte lika mycket till projektchef. Han förklarar att han brukar lägga projektchefen åt sidan och snarare ta på sig hantverkarrollen. Utöver att arbeta som projektchef är Michael Lundblad också en hobbymusiker som brunnit för musik sedan han var fyra år och stod och spelade luftgitarr med tennisracket framför radion. Barndomsdrömmen blev verklighet och han är numera gitarrist i Castellums husband här i Stockholm. 

"Efter att ha studerat i den kommunala musikskolan så har jag alltid spelat i olika band och gjort egen musik. Vi har också (som alla band) försökt få skivkontrakt och slå igenom. Vi åkte runt med kassettband hos skivbolagen som bara bad oss att dra åt helvete."

Så vår alldeles egna projektchef hade egentligen lika gärna kunnat haft en boyband-karriär bakom sig?

"Ha ha, ja men precis. Av rent flax sökte jag fyraårig teknisk linje i stället för musiklinjen. Och idag är jag väldigt glad över att jag har musiken som en ickebetald hobby för nöjes skull och för återhämtning."

 

Mer att läsa

2023-05-15

Fem minuter med Lotta Lidgren

2023-02-21

Salim och Castellum, en perfekt matchning.

2022-11-20

Robin bestämde sig tidigt för Castellum

2021-10-18

Säg hej till...