Får man ha så här skoj på jobbet? Ja det fååår man! Nu har några av våra fastighetsansvariga gått utbildningar i heta arbeten, fallskyddsarbeten och skylift. För även om kunskapen finns där sedan tidigare utbildningar så handlar det om att…

… fräscha upp det man en gång har lärt sig, förklarar fastighets- och tillståndsansvarige Hans Berghök.

Vad innebär heta arbeten då? Jo, heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. Som när vi lägger tak med gasollåga eller svetsar i trånga utrymmen. För oss är det avgörande att ha koll på regelverket och hur vi utför den här typen av arbete på rätt sätt, förklarar Hans Berghök.