Att minska fastighetens klimatpåverkan och samtidigt förbättra inomhusklimatet, visst låter det bra?

Det är precis vad vi på Castellum gör just nu, i fastigheten Motorn på Lindövägen 5 i Norrköping. Gamla ventilationsaggregat byts ut mot nya och energisnåla, vi installerar solceller på taken, byter takpapp och fönster och ersätter äldre ljuskällor med energieffektiva LED-armaturer. Och resultatet då? Jo, den årliga miljöpåverkan beräknas minska med motsvarande 265 000 kWh fjärrvärme och cirka 200 000 kWh el, vilket i sin tur motsvarar 23 normalstora villors energiförbrukning. Hurra för det!