Gå till huvudinnehåll

2021-10-27 | 08:35

Kronobergare om framtidens arbetsliv

Växjö Framtidens arbetsliv

Illustration av tre glada ansikten.

Efter ett år med pandemi presenteras vårens stora undersökning på temat Framtidens arbetsliv. Den ger ett unikt perspektiv på hur pandemin påverkat svenskarnas syn på arbete, kontor, flexibilitet och samarbete. Kronoberg skiljer ut sig på flera viktiga områden

Hur, var och när ska vi arbeta i framtiden? Svar och ledtrådar ges i rapporten ”Framtidens arbetsliv 2021” som sammanfattar och diskuterar resultatet från den undersökning som Axiom Insight genomfört på uppdrag av Castellum.

Kortfattat kan sägas att svenskarnas inställning till jobbet ändrats mycket på ett år. Några snabba insikter:

Pandemin har fått oss att söka trygghet – heltid är det stora idealet och fler vill stanna längre på samma jobb. Samtidigt har behovet av ökad flexibilitet skjutit i höjden, och vi vill själva välja var vi ska jobba efter corona: på kontoret, hemma eller på annan plats. Det traditionella kontorslandskapet är på väg ut och coworking har aldrig varit hetare.

Undersökningen omfattar 2 000 personer och visar tydligt på skillnader mellan män och kvinnor, unga och äldre, stad och landsbygd. Kronobergs län skiljer ut sig på flera sätt:

Undersökningen omfattar 2 000 personer och visar tydligt på skillnader mellan män och kvinnor, unga och äldre, stad och landsbygd. Kronobergs län skiljer ut sig på flera sätt:

✔️ Hela 65% i Kronoberg kan tänka sig att helt eller delvis arbeta på coworking-kontor

✔️ Påtagligt många i Kronoberg (62%) vill kunna växla mellan arbete på kontoret och hemmet/distans

✔️ Nära hälften (undersökningens näst högsta resultat) tycker att arbetsgivarens värderingar och uttalade syfte är viktigare än en högre lön

✔️ Inga av de svarande i Kronoberg jobbar idag som egenföretagare/frilans/konsulter

✔️ Men 15% uppger att de gärna vill arbeta så i framtiden.

”Det är spännande att se att de tillfrågade i Kronobergs län är så positivt inställda till coworking och flexibilitet. Många arbetsgivare har redan idag insett att just flexibiliteten bidrar till att göra dem attraktiva som arbetsgivare, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef i Växjö på Castellum.

Läs mer i rapporten ”Framtidens arbetsliv 2021” och följ vårt arbete kring att utforma framtidens arbetsplatser.

 

Mer att läsa

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

2023-05-04

Stort intresse när Tareq Taylor och Sofia Ståhl föreläste

2023-05-04

Kör på närproducerad el från Företagsstaden I11!