Gå till huvudinnehåll

2022-05-01 | 13:48

Nu sparas det på energin i Kungsbacka

Kungsbacka Energi

Bildkollage med solpaneler och Robert Varga.

Det pågår en rad intressanta energiprojekt i Castellums lokaler i Kungsbacka just nu och Robert Varga, teknisk förvaltare på plats ger mer information.

I fastigheten belägen på den i sammanhanget passande adressen Energigatan 11 drar ett stort energibesparingsprojekt precis igång. Där finns ett äldre, ventilationssystem som även värms med el och behöver bytas ut både av kostnadsskäl och utifrån hållbarhetsaspekter.
- Det äldre aggregatet är från 1996 och den tekniska livslängden är uppnådd helt enkelt.

Genom att installera ventilationsaggregat med integrerade värmepumpar istället räknar man med att spara in ungefär 66500kWh/år. Nu bygger man även in ett tekniskt övergripande styrsystem som förenklar på många sätt. Med den nya anordningen följer garantier och en större säkerhet mot akuta fel. Servicen om något inträffar blir dessutom betydligt billigare, det är också en stor besparing enligt Robert Varga.

- Vi har också helt gått över till ledbelysning i tre större fastigheter här i Kungsbacka, fortsätter Robert Varga. Genom att byta ut gammal kvicksilverbelysning går det åt mindre energi och det blir ett bättre ljus i lokalerna. Att det dessutom innebär mindre underhåll är ytterligare en positiv aspekt.

På Borgås gårdsväg skall Castellums fastighet förses med en mer hållbar energiförsörjning.
- Det är en stor industribyggnad med platt tak som fungerar perfekt för solceller och vi räknar med att genom installationen spara in 5000 kWh/kvartal.

Samtliga av dessa energiprojekt går i linje med Castellums övergripande inriktning mot långsiktighet och hållbarhet som en integrerad del av verksamheten.

Mer att läsa

2023-05-31

Castellum fortsätter att satsa stort på hållbar mobilitet i Borås

2023-05-31

Med passion för häst och ryttare

2023-05-23

”Vi uppskattar alla förslag från hyresgäster!”

2023-05-13

Här byggs vår största anläggning av solceller i stan