Gå till huvudinnehåll

2022-05-09 | 07:47

Ny detaljplan i Högsbo godkänd

Göteborg Högsbo

Bildkollage med Peder Wahlgren och bilder över Högsbo.

Hur ser framtiden ut för Högsbo industriområde och de verksamheter som finns där idag när Göteborg ska växa och utvecklas? Peder Wahlgren, affärsutvecklare på Castellum har koll på läget.

I april antogs detaljplanen för omvandlingen av en del av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Vad innebär det?

– Området ska enligt detaljplanen omvandlas till en levande blandstad, där dagens verksamheter samsas med bostäder, offentlig service och grönområden. Byggarbetet kommer troligen att starta under 2023 och pågå åtminstone fram till 2028.

Visualisering av torgmiljö.

Kommer våra hyresgäster att påverkas under tiden?

– Inte särskilt mycket. Det är klart att vi får räkna med del byggtrafik i området, men jag tror inte att det kommer att påverka tillgängligheten till våra fastigheter eller störa verksamheterna i någon större utsträckning.

Hur kommer det att vara att jobba här när allt är klart?

– Hela området kommer att bli attraktivare, tryggare och mer lättillgängligt med bättre kollektivtrafik. Det är bra för alla som verkar här.

Högsbo industriområde berörs även av Göteborgs översiktsplan 2021, som nu godkänts av byggnadsnämnden. Här handlar det om att långsiktigt binda ihop de södra stadsdelarna med de centrala delarna av staden. En jämförelse med utvecklingen på Norra Älvstranden ligger nära till hands. Göteborgs Stad tror att området kan vara färdigutvecklat någon gång kring 2050.

Vilka idéer är det som förs fram i översiktsplanen?

– En bärande idé är staden ska växa längs Dag Hammarskjöldsleden. Den ska göras om till en stadsboulevard, bilarna ska bli färre och kollektivtrafiken byggas ut. Genom att de två södergående körfälten tas bort skapas utrymme för bostäder och verksamhetslokaler på den västra sidan av leden.

Flygfoto över området.

Hur ser det ut för Högsbo industriområde specifikt?

– Den utveckling till blandstad med verksamheter, bostäder och offentlig service som påbörjas nästa år kommer så småningom att fortsätta med flera etapper. Men en förutsättning är då att ombyggnationen av Dag Hammarskjöldsleden blir av. Detaljerna är inte satta men det finns även tankar på spårvagnsförbindelse och eventuellt också tågförbindelse med Kungsbacka.

Hur ser du på Castellums långsiktiga engagemang i Högsbo?

– Som stor fastighetsägare i området vill vi förstås bidra till en långsiktigt positiv utveckling av Högsbo och framtidens arbetsplatser tillsammans med våra hyresgäster.

Vill du veta mer om utvecklingen i Högsbo eller våra lediga lokaler?

Kontakta Affärsområdeschef Stefan Vilhemsson
stefan.vilhelmsson@castellum.se
031-744 09 39

Bilder: Okidoki Arkitekter och Södra Änggårdens samverkansorganisation.

Mer att läsa

2022-05-09

Zinzino Operations ökar takten i Högsbo

2022-03-03

”Högsbo har blivit ett nav för vår bransch”

2021-11-17

Nu ökar vi vårt återbruk – med ny process ska mer material och inredning återbrukas

2021-09-14

Högsbo bästa läget för Cross Design