Castellum har sedan en tid tillbaka ägt och förvaltat kvarteret Giggen 2, utmed Tornbyvägen. Fastigheten är i dåligt skick och har varit utan hyresgäst en längre tid.

Nu blir det ändring på det! Vi kommer tillsammans med Kron & Karlsson Bygg & Mark AB att riva befintlig byggnad och istället uppföra en ny byggnad om totalt 1 255 kvadratmeter.

Som alla Castellums nybyggnationer kommer denna att hålla en standard för att kunna klassificeras som Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad Guld ställer höga krav både på fastigheten men även på dem som jobbar i fastigheten. Ett helhetsperspektiv på både miljö och hälsa helt enkelt.