Gå till huvudinnehåll

2021-01-04 | 10:19

Öppet landskap eller tillbaka till eget rum? Så blir framtidens kontor.

Sverige Framtidens arbetsliv

Illustration av glad person.

Castellums senaste undersökning om framtidens kontor visar att unga gillar öppet landskap bäst, medan de äldre vill kunna stänga om sig. Vilken typ av kontor föredrar du?

Enligt Castellums rapport "Framtidens kontor" från hösten 2020 är behovet av social interaktion med kollegorna den främsta anledningen till att vi vill arbeta på kontor även i framtiden. Men åsikterna går isär kring hur det sociala samspelet ska ske.

Konstant social interaktion eller möjlighet till gemenskap

Att arbeta i öppet landskap eller i mindre rum tillsammans med sina närmaste kollegor är de mest populära svarsalternativen i den undersökning som ligger till grund för vår rapport "Framtidens kontor". Medan personer under 25 år föredrar öppet landskap vill personer mellan 26 och 64 år arbeta i mindre kontorsrum själva eller tillsammans med sina närmaste kollegor.

Här möts det traditionella med det moderna - förr hade vi egna kontor och fasta fikatider i lunchrummet, idag har många arbetsplatser istället öppna kontorslösningar där interaktionen sker mer spontant. Vi behöver inte längre knacka på kontorsdörren om vi vill något, idag pratar vi direkt med vår bordsgranne. Men båda lösningarna har sina för- och nackdelar.

Så hur ser då framtidens kontor ut, om medarbetarna själva får välja? Vi på Castellum tror på en flexibel hybridlösning mellan öppet landskap och enskilt kontor. En plats för alla helt enkelt.

Mer att läsa

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

2023-05-04

Mellanchefer och unga är mest positiva till kontoret

2023-04-13

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2023