Regnvatten - vilken fantastik råvara och naturligt tillgång. En tillgång som vi även tar tillvara på i Castellums fastighet Citypassagen på ett lite speciellt sätt. Nämligen till spolning av toaletterna. Och nu är det äntligen dags för den årliga uppdateringen av den smarta installationen i Örebro!

Under föregående år användes nämligen regnvatten till hela 99 procent av alla wc-spolningar. Och sedan installationen stod klar (2019) har 77 procent av alla wc-spolningar bestått av regnvatten och enbart 23 procent av kommunalt vatten. Det är vad vi kallar en väldigt lyckad wc-installation.
Att vi med enkla tekniska lösningar kan återbruka regnvatten är kanske bara en av anledningarna till att Castellum är en värd bortom det förväntade.


Gif-animation av hur regnvattenspolning går till.