Kollegor är den absolut viktigaste faktorn för att en arbetsplats ska ses som attraktiv. Det visar en färsk undersökning från Castellum. Något som också blivit extra tydligt nu under coronakrisen när en stor andel av arbetskraften arbetar helt eller delvis hemifrån.

Sociala relationer blir en allt viktigare aspekt vid val av arbetsgivare, enligt en undersökning som Castellum låtit göra för att kartlägga de värderingar och drivkrafter som påverkar framtidens arbetsliv.

Hela 93 procent av de tillfrågade i undersökningen ansåg att kollegor är viktiga eller mycket viktiga för att en arbetsplats ska vara attraktiv att arbeta på. Viktigare än läge, flexibilitet, tillgång till senaste tekniken och vilken typ av tjänster arbetsgivaren erbjuder för att förenkla livspusslet.

Diagram över attraktiv arbetsplats.

Undersökningen är baserad på 1 500 svar från ett riksrepresentativt urval av den arbetsföra befolkningen i åldern 18 år och uppåt. Fler resultat från undersökningen presenteras i rapporten "Framtidens arbetsliv" som släpps den 27 maj.

Beställ rapporten här