Castellum Region Väst har antagit Byggutmaningen och tar nästa steg i återbruksarbetet! Tillsammans med våra lokala kollegor i branschen går vi samman för att skapa en ännu mer hållbar bransch.

I ett första steg har vi åtagit oss att återbruksinventera och först ut är projektet Balansen i Gamlestaden och vårt återbrukslager på Ringön som inventeras via CC-build appen, (Centrum för cirkulärt byggande).

- Alla inventerade produkter, såsom glaspartier, dörrar och golv som kan återbrukas läggs in i CC-build appen. Då görs de tillgängliga för alla som är intresserade av att bygga eller renovera med återbrukat material. Lite som ett Blocket för professionella bygg- och fastighetsaktörer, säger Christin Carlsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum.

Genom att anta byggutmaningen lär vi oss metodiken kring återbruksinventering, och dessutom kan vi byta erfarenheter med resten av branschen när vi nu sätter upp våra interna delmål kring återbruk för hela Castellum.

Parallellt med detta arbete så pågår redan ett internt arbete hos Castellum med att ta fram delmål för återbruk. Då det visade sig att flera projektdeltagare i Byggutmaningen också håller på med samma arbete vill vi dra maximal nytta av vårt deltagande och utbyta ideer även kring detta.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om Byggutmaningen & Klimat 2030