Vi arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv teknik. Ett väldigt lyckat projekt i arbetet mot att minska energianvändningen i våra fastigheter är Kv Sändaren i Malmö.

Att förhindra den globala uppvärmningen är av högsta prioritet för såväl vår verksamhet som för världen i stort. Jordens befolkning fortsätter att öka och resurserna ska räcka till allt fler. Därför är miljö och klimat helt grundläggande områden i vårt hållbarhetsarbete. Bara under förra året genomförde vi 93 projekt, omfattande 82 miljoner kronor, i syfte att energieffektivisera.
Ett väldigt lyckat projekt i arbetet mot att minska energianvändningen i våra fastigheter är Kv Sändaren på Agnesfridsvägen i Malmö. År 2015 hade byggnaden en årlig energianvändning på 81 kWh/kvm. Under åren som följde byggde vi om och ut byggnaden samt uppgraderade energicentralen.

Efter en nyligen gjord uppföljning av projektet kan vi meddela att byggnaden idag har ett årligt behov av endast 19 kWh/kvm. Vår investering resulterade alltså i en sänkning av fastighetens behov av köpt energi med hela 76,5 %. Ett helt fantastiskt resultat som vi är mycket stolta över!