Ni var många som kände till mycket om oss på Castellum. Men det var några som kände oss lite bättre. Stort grattis Samhall och Skogsstyrelsen till vinsten i: Vinn fika till hela kontoret. För att att ha möjlighet att vinna fika till hela kontoret ställde vi tre frågor

Din felanmälan gör du enklast via vår hemsida www.castellum.se/for-vara-hyresgaster men om ditt ärende brådskar erbjuder vi dig service året och dygnet runt – men på vilket telefonnummer?

SVAR: 019-276500

Källeruds Park är ett av våra nya projekt som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, men är det på nivå brons, silver eller guld?

SVAR: Guld

Vad handlar Castellums projekt ”100 på sol" om?

SVAR: Castellums satsning "100 på sol" är en av nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025.

Utslagsfråga: Hur stort är Castellums fastighetsbestånd i Örebro, angett i kvadratmeter?

SVAR: 347 709 kvm (november 2021)

Vinnare som tippade alla rätt var Samhall och Skogsstyrelsen