Gå till huvudinnehåll

2022-02-16 | 08:00 (CET)

Bokslutskommuniké 2021

Regulatoriskt

Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin och föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad

 

 • Intäkterna för 2021 uppgick till 6 353 mkr (6 004 mkr).
   
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 % till 3 522 mkr (3 380), motsvarande 12,45 kr (12,35) per aktie.
   
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 7 185 mkr (3 863) och på derivat till
  325 mkr (–120).
   
 • Årets resultat uppgick till 11 828 mkr (5 615), motsvarande 41,81 kr (20,52) per aktie.
   
 • Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 251 kr (214) per aktie, en ökning med 17 %.
   
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 42 718 mkr (4 267), varav 56 147 mkr (2 646) avsåg förvärv, 3 799 mkr (2 512) ny-, till och ombyggnationer och 17 228 mkr (891) försäljningar. Därtill har investering skett i det norska noterade fastighetsbolaget Entra om 9,4 mdkr.
   
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 162 mkr (239).
   

”Jag är stolt över att Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin. Framgångsrika förvärv av Kungsleden i Sverige, Kielo i Finland och 33 % av Entra i Norge bidrar till ett starkt förvaltningsresultat och gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om 176 mdkr. Vi har under 2021 byggt en stabil bas för fortsatt positiv tillväxt och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året”, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2021

 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Castellum AB, 070-690 65 97

 

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Webcast Q4/2021 () Castellum Bokslutskommunike 2021 (PDF) Pressmeddelande 220216 (PDF) Presentation Q4/2021 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden