Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
111,35 SEK 0,03% 3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Castellums styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av sex ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet den 31 augusti 2023. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Porträtt av Per Berggren.

Per Berggren

Styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007. Ledamot i revisionsutskottet och People Committee. 

Född

1959

Utbildning

Civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Vd i Hemsö Fastighets AB, vd i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), vd i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Fasticon AB, White Arkitekter AB, Tingsvalvet Fastighets AB, Podium Fastigheter AB och Fondamentor AB. 

Aktieinnehav

21 997

Porträtt av Pål Ahlsén

Pål Ahlsén

Styrelseledamot sedan 2023.

Född

1972

Utbildning

Magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetssektorn rörande fastighetsförvaltning, finansiering och transaktioner samt ledarskap. Har tidigare varit vd och koncernchef, Tysklandschef samt arbetat inom affärsutveckling på Akelius Residential Property AB (publ).

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Akelius Residential Property AB (publ).

Aktieinnehav

66 600 760 aktier genom närståendeinnehav

Porträtt av Anna-Karin Celsing.

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.  

Född

1962

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Har tidigare bland annat varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot för bland annat Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Peas Industries AB, Lannebo Fonder AB, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Beckmans Designhögskola. 

Aktieinnehav

4 500

Porträtt av Henrik Käll.

Henrik Käll

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.  

Född

1967

Utbildning

Civilekonom, Uppsala universitet och studier vid HEC.

Tidigare befattningar

Lång bakgrund inom bank och finans och har bland annat varit globalt ansvarig för försäljning och trading på Nordea Markets. Dessförinnan, bland annat, verksam i London på bankerna Natixis och Dresdner Kleinwort. Styrelseledamot för Hoist Finance AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Garantum Fondkommission AB, Bellmer Capital AB och Nordend AB samt styrelseledamot och vd i Fxity AB.

Aktieinnehav

3 000

Porträtt på Ann-Louise Lökholm Klasson

Ann-Louise Lökholm Klasson

Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i People Committee.

Född

1971

Utbildning

Computer Science, Göteborgs universitet och Advanced Strategic Management, IMD.

Tidigare befattningar

Vd för Sweco Sverige AB sedan 2018. Har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Aktieinnehav

3 000

Porträtt på Louise Richnau

Louise Richnau

Styrelseledamot sedan 2023. Ordförande i People Committee.

Född

1966

Utbildning

Civilingenjör, KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat.

Tidigare befattningar

Lång bakgrund inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), Drott Riks AB och Nordanö. Ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit). Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth), Sunna Group, m.fl.

Aktieinnehav

19 042

Relaterat