Castellums styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av sex ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet den 20 februari 2023. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Porträtt av Per Berggren.

Per Berggren

Styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007. Ledamot i revisionsutskottet och People Committee. 

Född

1959

Utbildning

Civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Vd i Hemsö Fastighets AB, vd i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), vd i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Fasticon AB, White Arkitekter AB, Tingsvalvet Fastighets AB, Podium Fastigheter AB och Fondamentor AB. 

Aktieinnehav

15 000

Porträtt av Anna-Karin Celsing.

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.  

Född

1962

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Har tidigare bland annat varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot för bland annat Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Peas Industries AB, Lannebo Fonder AB, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Beckmans Designhögskola. 

Aktieinnehav

3 000

 

Porträtt av Henrik Käll.

Henrik Käll

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.  

Född

1967

Utbildning

Civilekonom, Uppsala universitet och studier vid HEC.

Tidigare befattningar

Lång bakgrund inom bank och finans och har bland annat varit globalt ansvarig för försäljning och trading på Nordea Markets. Dessförinnan, bland annat, verksam i London på bankerna Natixis och Dresdner Kleinwort. Styrelseledamot för Hoist Finance AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Garantum Fondkommission AB, Bellmer Capital AB och Nordend AB samt styrelseledamot och vd i Fxity AB.

Aktieinnehav

2 000

Porträtt på Ann-Louise Lökholm Klasson

Ann-Louise Lökholm Klasson

Styrelseledamot sedan 2023

Född

1971

Utbildning

Computer Science, Göteborgs universitet och Advanced Strategic Management, IMD.

Tidigare befattningar

Vd för Sweco Sverige AB sedan 2018. Har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Aktieinnehav

-

Porträtt på Louise Richnau

Louise Richnau

Styrelseledamot sedan 2023

Född

1966

Utbildning

Civilingenjör, KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat.

Tidigare befattningar

Lång bakgrund inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), Drott Riks AB och Nordanö. Ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit). Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth), Sunna Group, m.fl.

Aktieinnehav

10 695

Porträtt av Leiv Synnes.

Leiv Synnes

Styrelseledamot sedan december 2022.  

Född

1970

Utbildning

Civilekonom, Umeå Universitet.

Tidigare befattningar

Vd och styrelseledamot Akelius Skog AB samt ledamot eller ordförande i avslutade eller sålda bolag inom Akelius-sfären. Finanschef och affärsutvecklingschef Akelius Residential Property AB.

Styrelseuppdrag

CFO, vice vd Akelius Residential Property AB. Ledamot eller ordförande i ett flertal bolag inom Akelius-sfären.

Aktieinnehav

42 022 358 (varav 42 021 358 aktier innehas av Akelius Residential Property AB (publ)).

Relaterat