Castellums koncernledning

Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet 31 december 2022. Aktieinnehavet omfattar eget, maka/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Porträtt av Joacim Sjöberg.

Joacim Sjöberg

Tf verkställande direktör

Född 1964. Jur. kand. från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Chefsroller hos Jones Lang LaSalle, Swedbank, Öhman Fondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities. Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseordförande i Beijerinvest Aktiebolag, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, JLL Transaction Services AB och Tendium Holding AB, samt styrelseledamot i JLL Capital Markets AB och G&L Beijer Import och export AB.

Styrelseuppdrag

Vd och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB, KlaraBo Sverige AB och Entra ASA.

Aktieinnehav

3 000

Kontakt

joacim.sjoberg@castellum.se
+46 8 15 86 24

Sebastian Schlasberg

COO

Född 1982. Bachelor of Science in Economics and Business Administration från Copenhagen Business School. Anställd som COO sedan 2023.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande befattningar i fastighetsbranschen, bland annat som ansvarig för Asset management på Scius Partners, regionchef Stockholm på Corem Property Group och dessförinnan analytiker på Catella Corporate Finance.

Kontakt

sebastian.schlasberg@castellum.se

Porträtt av Jens Andersson.

Jens Andersson

CFO

Född 1973. Civilekonom. Anställd som finanschef sedan 2022, och finanschef sedan 2023.

Tidigare befattningar

Finanschef Corem Property Group AB 2013–2022.

Aktieinnehav

10 228

Kontakt

jens.andersson@castellum.se
+46 768 55 67 02

 

 

Porträtt av Hanna Brandström.

Hanna Brandström

Head of People & Culture

Född 1980. Kandidatexamen i Företagsekonomi från Södertörns Högskola. Anställd som Head of People & Culture sedan 2022.

Tidigare befattningar

HR-chef General Motors Nordic, Opel/Chevrolet Sverige AB, General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden AB och HR chef/Head of People & Culture Kungsleden Fastighets AB.

Aktieinnehav

759

Kontakt

hanna.brandstrom@castellum.se
+46 706 90 65 69

Porträtt av Mats Eriksson.

Mats Eriksson

Verkställande direktör region Mälardalen

Född 1963. Gymnasieingenjör Hus & Stadsplanering från Rudbecksskolan Örebro. Anställd som verkställande direktör i Region Mälardalen sedan 2022.

Tidigare befattningar

Affärsansvarig Retail Newsec Asset Management AB, chef fastighetsutveckling Ica Fastigheter AB, affärsområdeschef NIAM AB, fastighetschef Siab AB och regionchef Mälardalen Kungsleden Fastighets AB.

Styrelseuppdrag

Ledamot i Miljö- och Klimatrådet Västmanland.

Aktieinnehav

6 300

Kontakt

mats.eriksson@castellum.se
+46 705 88 79 99

Porträtt av Per Gawelin.

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt

Född 1978. Gymnasieekonom. Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Aktieinnehav

3 525

Kontakt

per.gawelin@castellum.se
+46 706 27 65 12

 

 

Porträtt av Mariette Hilmersson.

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst

Född 1971. Jur.kand. Anställd som verkställande direktör Region Väst sedan 2018.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat vd i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Fastighetsägarna GFR AB och styrelseledamot i Tyréns AB.

Aktieinnehav

4 300

E-post

mariette.hilmersson@castellum.se
+46 739 42 09 02

Porträtt av Malin Löveborg.

Malin Löveborg

Chefsjurist

Född 1978. Jur. kand. Anställd som chefsjurist sedan 2022.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som chefsjurist på Klövern AB/Corem Property Group AB 2017–2022.

Aktieinnehav

1 500

Kontakt

malin.loveborg@castellum.se
+46 761 06 04 05

Porträtt av Anna-Karin Nyman.

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör

Född 1983. Multimedia-journalism och genusvetenskap vid Karlstads universitet. Anställd som kommunikationsdirektör sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från flera chefsbefattningar som kommunikationsdirektör på Jernkontoret, presschef på näringsdepartementet, stabschef på landsbygdsdepartementet, politiskt sakkunnig i riksdagen, journalist, redaktör och ledarskribent.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot Byggherrarna

Aktieinnehav

1 132

Kontakt

anna-karin.nyman@castellum.se
+46 702 06 75 62

Porträtt av Ola Orsmark.

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund

Född 1971. Civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Öresund sedan 2014.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i IDEON Open AB och IDEON AB. Kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag.

Aktieinnehav

9 450

Kontakt

ola.orsmark@castellum.se
+46 706 47 10 70

Porträtt av Kristina Sawjani.

Kristina Sawjani

Chief Investment Officer

Född 1975. Civilingenjör. Anställd som Chief Investment Officer sedan 2020.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen som transaktionschef på AFA Fastigheter, Senior Investment Manager Folksam samt rådgivning på Catella.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Cribble AB.

Aktieinnehav

3 239

Kontakt

kristina.sawjani@castellum.se
+46 705 27 59 60

Porträtt av Sven Stork.

Sven Stork

Verkställande direktör region Stockholm

Född 1967. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Anställd som verkställande direktör i Region Stockholm sedan 2022.

Tidigare befattningar

Key Account Manager på Newsec Asset Management AB, Asset Manager på Niam AB, projektledare på NCC Property Development AB och regionchef Stockholm Kungsleden Fastighets AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i nybildat samverkansbolag för stadsutveckling i Kista som föreslås heta Kista Limitless AB.

Aktieinnehav

2 521

Kontakt

sven.stork@castellum.se
+46 708 24 40 96

Relaterat