Ledamöter valberedning

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Ralf Spann, utsedd av Akelius Residential Property AB
  • Patrik Tillman, utsedd av Rutger Arnhult med bolag
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Per Berggren, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 23 mars 2023.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via Castellum AB, Per Berggren, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via epost till per.berggren@castellum.se.

Relaterat