Gå till huvudinnehåll

2022-02-23 | 08:00 (CET)

Castellum avyttrar bestånd i Gävle för 2,3 mdkr

Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 mkr. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 mkr och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka 10 %.

Fastigheterna har cirka 107 000 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om cirka 160 mkr per år. Hyresgästerna är till 85 % statliga och består bland annat av Polismyndigheten, Kriminalvården och Lantmäteriet. Tillträde sker den 31 mars.
”Vi är glada att kunna överlämna ett så fint bestånd till en långsiktig och stabil part som Regio som kommer att ta vid i utveckling och förvaltning, dessutom med samma fantastiska lokala organisation. Samtidigt stärker avyttringen vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och möjliggör ytterligare investeringar och nyproduktion för våra viktiga hyresgäster ”, säger Rutger Arnhult, vd Castellum AB.
Affären i sammandrag 
Fastigheter: Väster 21:6, Väster 27:1, Väster 32:3, Norr 15:7, Norr 38:3, Norr 47:7, Söder 6:5, Söder 17:10, Brynäs 17:1, Kubbo 15:1, Olsbacka 45:6, Kungsbäck 2:18.
Köpare: Fastighets AB Regio
Försäljningspris: ca 2,3 mdkr
Tillträdesdag: 31 mars 2022
Hyresvärde: ca 160 mkr per år
Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,6 år
Hyresgäster: Polismyndigheten, Kriminalvården, Lantmäteriet, Gävle kommun, Statens servicecenter, Engelska skolan, m.fl.
Uthyrningsbar area: 107 000 kvm
Uthyrningsgrad: 97 %
För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, CEO, Castellum AB, 031- 60 74 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, 070-527 59 60

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 220223 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden