Gå till huvudinnehåll

2023-08-29 | 08:00 (CEST)

Castellum avyttrar fastigheter för 430 mkr

Castellum har i fyra transaktioner avyttrat åtta fastigheter i Haninge, Linköping, Malmö och Uddevalla. Försäljningspriserna summerar till cirka 430 mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt 25 mkr.

”Det här är bra affärer för både oss och köparna. Vi följer vår strategi med avyttringar som bidrar till ökad geografisk koncentration i portföljen, och som stärker vår finansiella ställning i en fortsatt avvaktande kapitalmarknad. Samtidigt är vi glada att lämna över välskötta fastigheter till köparna”, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 29 820 kvm och en uthyrningsgrad om 92 procent. Det årliga hyresvärdet summeras till 49 mkr med en genomsnittlig duration som uppgår till 3,2 år. Tre av fastigheterna ligger i Uddevalla, två i Malmö, två i Linköping och en i Haninge.

”Castellum fortsätter att vara aktiva på transaktionsmarknaden och försäljningspriserna överensstämmer med våra bokförda värden”, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

Efter transaktionen äger Castellum inte längre några fastigheter i Uddevalla.

Sålda fastigheter:

Haninge
Fastigheter: Täckeråker 2:273
Frånträdesdag: 3 juli 2023
Uthyrningsbar area: 5 966

Linköping
Fastigheter: Idéflödet 1 och Idémannen 1
Frånträdesdag: 1 september 2023
Uthyrningsbar area: 9 636

Malmö
Fastigheter: Flygledaren 1 och Flygstolen 1
Frånträdesdag: 1 september 2023
Uthyrningsbar area: 2 364

Uddevalla
Fastigheter: Thorild 12, Barken 6 och Varvet 3
Frånträdesdag: 2 oktober 2023
Uthyrningsbar area: 11 854

För mer information vänligen kontakta:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör Castellum AB, 08-503 052 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, 031-60 74 60

Dokument och filer

Castellum avyttrar fastigheter för 430 mkr (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden