Gå till huvudinnehåll

2021-12-22 | 08:00 (CET)

Castellum avyttrar fastigheter i Helsingborg för 2,4 mdkr

Castellum avyttrar fastigheterna Högkvarteret 1 och 2 i Helsingborg till Intea. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,4 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 120 mkr. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 120 mkr och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med 23 %.

Fastigheterna har cirka 37 500 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om 103 mkr per år. Hyresgästerna är Kriminalvården och Polismyndigheten. Tillträde sker den 28 december.

”Avyttringen stärker vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och realiserar en värdeökning om ca 23 % mot bokfört värde per Q3 2021. Affären visar den starka fastighetsmarknad som råder och den värdeutveckling som vår portfölj har haft. Vi fortsätter att investera och utveckla fastigheter för våra viktiga statliga hyresgäster genom vår fina projektportfölj”, säger Biljana Pehrsson, vd Castellum AB.

Affären i sammandrag 
Fastigheter: Högkvarteret 1 och 2 i Helsingborg
Köpare: Intea Fastigheter AB (publ)  
Försäljningspris: 2,4 mdkr
Frånträdesdag: 28 december 2021
Hyresvärde: 103 mkr per år
Genomsnittlig kontraktslängd: ca 10 år
Hyresgäster: Kriminalvården 53 %, Polismyndigheten 47 % 
Uthyrningsbar area och uthyrningsgrad: Ca 37 500 kvm, 100 % 

 

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Castellum AB, 08-503 052 04
Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO, 070- 690 65 97

 

Om Castellum 

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 211222 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden